Klassifisering
Kategori

Svalbard

Gjeldende kategori er lav risiko LO

Lav risiko Se vurdering i Fremmedartslista 2018
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.