Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 9
Limniske 8
Terrestriske 1
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 11
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.