Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 293
Limniske 291
Terrestriske 1
Marine 1
Antatt antall uoppdagede arter 777
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.