Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 186
Limniske 1
Terrestriske 12
Marine 173
Antatt antall uoppdagede arter 14
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.