Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 490
Limniske 52
Terrestriske 438
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 20
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder