Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 19
Limniske 0
Terrestriske 19
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 7
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder