Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 40
Limniske 40
Terrestriske 0
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 4
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.