Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 246
Limniske 94
Terrestriske 88
Marine 64
Antatt antall uoppdagede arter 256
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.