L5-C-3 Svært kalkrik undervannseng i innsjø. Bredtaggkrans.