Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T3-C-1 kalkfattig leside
v, s-[KA·c|d],[UF·c|d]
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
s-[KA·e|f]
T31-C-9 svakt kalkrik boreal lavhei
v
T3-C-2 kalkfattig fjell-lynghei
v
T14-C-2 kalkrik rabbe
T3-C-3 kalkfattig fjell-lavhei
v
T3-C-4 intermediær leside
v, s+[KA·e|f],s-[UF·c|d]
T3-C-5 intermediær fjell-lynghei
v, s+[KA·e|f]
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T3-C-6 intermediær fjell-lavhei
v, s+[KA·e|f]
Se fler