Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 7
Limniske 0
Terrestriske 7
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 8
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.