Klassifisering
Kunnskapsstatus
Antall påviste arter 114
Limniske 1
Terrestriske 113
Marine 0
Antatt antall uoppdagede arter 20
Registrerte observasjoner

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Bilder