Langtungebier.

Langtungebier (Apidae) er den største biefamilien og inkluderer nesten 6000 arter på verdensbasis. Noen av disse er svært viktige for pollinering av jordbruksvekster. Her hører både humlene og honningbia hjemme, men også mindre kjente grupper som pelsbier (Anthophora) og vepsebier (Nomada). Familien omfatter også internasjonalt viktige biegrupper som "stingless bees" (Meliponini), "orchid bees" (Euglossini) og "carpenter bees" (Xylocopini). I Norge omfatter langtungebiene 68 arter, hvorav humlene utgjør 35 arter.

Langtungebier Apidae (Linnaeus, 1758)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning