Palmemose.

Palmemose er en svært vanlig art i hele landet. Den er ofte assosiert med fuktige voksesteder som elvebredder og sumpskoger, men kan også vokse i ulike typer engmark. Arten kjennes vanligvis på sine opprette, kraftige skudd med palmelignende utseende.

Palmemose Climacium dendroides (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
| Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.