V4-C-1 litt kalkfattig og svakt intermediær svakkilde. Kaldnikke.