T1-C-3 lite uttørkingseksponerte litt kalkfattige og svakt intermediære nakne berg.