Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T22-C-2 kalkfattig og intermediært grassnøleie
v
T7-C-1 svært kalkfattig moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s-[SV·d|e],s-[KA·e|f]
T31-C-2 kalkfattig boreal lynghei
v
T31-C-3 kalkfattig boreal lavhei
v