Ospevedveps.

Ospevedveps er en liten art som ikke er uvanlig i løvskogskanter i Oslofjord-området. Den henter byttedyr som lager bladminer på osp. Arten ligner den vanlige hagevedvepsen, men er blankere ved at den har mindre tett punktur.

Ospevedveps Symmorphus connexus (Curtis, 1826)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.