Graf_leddormer2

Tabell_leddormer2
Opphav
Artsdatabanken
Lisens
CC BY 4.0 Creative Commons Attribution

Du kan trykke på artsgruppene for å få mer informasjon om disse. De fleste gruppene er ordener. Unntakene er Scolecida og igler Hirudinea, som er underklasser.

Filliste