Nøkkel

Bruk nøkkelen under, eller åpne i nytt vindu (spesielt anbefalt for nyere mobile enheter).

Bestemmelsesnøkkelen omfatter de 13 stedegne artene av kutlingfisker i Norge og én fremmed art.

Ved hjelp av kutling-nøkkelen kan du ganske enkelt finne frem til hvilken kutling du har sett.

Nøkkelen er basert på enkle kriterier som gjør det mulig å bestemme arten uten omfattende biologikunnskaper og uten å fange eller avlive fisken. Med utgangspunkt i hvor fisken er observert, fiskens atferd og utseende leder nøkkelen i de fleste tilfeller frem til riktig art. Vi har tatt utgangspunkt i generell kunnskap og vanlige mønstre, og det kan forekomme unntak. Kriteriene overlapper også noe. Det betyr at nøkkelen ikke alltid vil kunne gi korrekt art.

Nøkkelen egner seg best til å bestemme voksen fisk i sommerhalvåret. Da kommer flere arter opp på grunt vann for å reprodusere, og hannene har ofte en særpreget gytedrakt. Merk også at kutlinger er en gruppe fisker der flere arter ser ganske like ut, og at de derfor kan være svært vanskelige å artsbestemme.

For en nøkkel basert på morfologiske trekk så viser vi til den svenske Nationalnyckeln eller Aschehougs store fiskebok.

Hvordan bruke nøkkelen?

Vurdér svaralternativene i nøkkelen opp mot det som skal bestemmes, og velg det som passer. Du vil da enten få et nytt valg eller få opp en art dersom du har kommet til slutten av nøkkelen.