Aleuropteryx loewii er i Norden bare kjent fra Öland, Gotland og helt sørvest i Finland.

Kjennetegn

Kroppen er brun med mørkebrune skulderflekker. Antenner med 22–27 ledd, brune basalt og mørkebrune mot spissen. Forvingelengde 2,5–3,1 mm, bakvingelengde 2,1–2,8 mm.

Forvekslingsarter

A. loewii er den eneste arten i denne slekten som er kjent fra Norden. Den kan forveksles med A. juniperi, som er kjent i meget få eksemplarer fra Sør-England. A. juniperi, som lever på sypress og einer, er mindre enn A. loewii og har færre antenneledd, men overlapper med små eksemplarer av A. loewii i begge disse karakterene.

Levevis

Det er lite som er kjent om leveviset til A. loewii i Norden; ellers i Europa har den blitt funnet på furu.

Livssyklus

Lite er kjent om artens livssyklus. Voksne dyr er funnet i perioden mai–august og det er én, muligens to, generasjoner i året.

Utbredelse

I Norden er arten bare funnet i Sverige (på Öland og Gotland) og Finland. Ellers er den utbredt i store deler av Europa og i Lilleasia (Tyrkia).