Chrysopa pallens er en av våre største gulløyer, omtrent på størrelse med Nineta-artene. For de første funnene fra Norge ble det brukt et yngre synonym, C. septempunctata, som betyr ”med sju flekker”.

Kjennetegn

Hodet har grønn grunnfarge, men med i alt sju svarte flekker. Sørover i Europa kan noen eller alle flekkene mangle, men slike individer er ikke registrert i Skandinavia. Det er en tydelig svart flekk mellom antennene, men ingen bakenfor disse. Første antenneledd (scapus) er grønt, men ellers er antennene svakt gulgrønne til gulbrune. Forkroppen er grønn med en gulaktig midtstripe, bakkroppen er ensfarget grønn. Vingenes lengderibber er grønne, mens de fleste tverribbene er mer eller mindre svarte. Forvingelengde 14–22 mm.

Forvekslingsarter

C. pallens er forholdsvis lett å kjenne igjen. Den kan overfladisk forveksles med de store Nineta-artene, men alle disse har ensfarget hode uten mørke flekker. Dichochrysa-artene er en del mindre, og har dessuten en liten mørk flekk innerst på costa.

Levevis

Arten påtreffes særlig i løvskoger, parker og hager, hvor den kan finnes på mange forskjellige løvtrær, som f.eks. eik, bøk og bjørk. I visse deler av Danmark kan den også finnes på nåletrær, men det er uvisst hvordan dette forholder seg ellers i Norden. Både larver og voksne er rovdyr som lever av små insekter og andre småkryp. De benyttes i stor grad i biologisk bekjempelse, hvilket er ganske lett å forstå, når hver enkelt larve kan spise mer enn 800 bladlus i løpet av sin levetid. Arten kan bankes fra mange slags trær, og den kommer dessuten til lys.

Livssyklus

Eggene legges i små grupper, men på hver sin lange, tynne stilk, på undersiden av blader eller på små kvister. De klekkes etter et par uker, og deretter gjennomgås tre larvestadier. Larvene dekker seg ikke til med rusk og rask. I løpet av høsten spinner larven en silkekokong, hvori den overvintrer som prepuppe. Den forpupper seg påfølgende vår, og tiden som puppe varer et par uker. De voksne dyrene kan finnes i en lang periode, fra midten av mai og frem til og med september, men man finner dem særlig i juni og juli. Arten har én eller to generasjoner i året, andre steder også sannsynligvis tre.

Utbredelse

C. pallens er utbredt i det sørlige Norge, det meste av Danmark, store deler av Sverige og det sørlige Finland. Arten kjennes forøvrig fra det meste av Europa, og utbredelsen strekker seg østover gjennom Asia til Mongolia, Kina og Japan. Den finnes dessuten i Nord-Afrika.