Kompakthops har en kompakt form. Den er relativt sjelden i Norge hvor de fleste funnene er gjort i små dammer der den synes å være tolerant med hensyn til variasjoner i miljøforhold.

Nøkkelkarakterer

Som navnet tilsier har kompakthops Diacyclops crassicaudis en kompakt form der det siste brystsegmentet er relativt bredt. Det første bakkropssegmentet er tilspissset på begge sider. Kompakthops er den eneste av Diacyclops-artene der antennen har 12 ledd. Den laterale børsten er festet relativt langt bak på bakkropsvedhenget. Fargen er enhetlig lys grå.

Hunn: Lengde 0,9–1,1 mm

Hann: Lengde 0,7–0,8 mm

Økologi og utbredelse

G.O. Sars fant arten i grunne pytter og dammer i Oslo på 1860-tallet. Siden den gang er den funnet i et begrenset antall lokaliteter, og i tillegg til små dammer er det også gjort funn i strandsonen til større vann. Alle funnlokalitetene ligger under 300 moh. Med unntak av to funn fra Nord-Norge er de øvrige fra Sør-Norge. Arten synes å være tolerant med hensyn til variasjon i pH (4,4–7,6) og ledningsevne (1,5–93 mS/m).