Robusthops har en spredt utbredelse over hele landet. Den fins i vannforekomster av alle størrelser, men er mest vanlig i næringsrike små pytter og dammer i lavlandet der den kan være en tidlig kolonisator.

Nøkkelkarakterer

Bakre del til robusthops Acanthocyclops robustus har en oval, robust form, herav navnet. Halevedhengene (furca) er omtrent 5 ganger så lange som brede, og den laterale børsten er festet nær enden av disse. Det første antenneparet består av 17 segmenter og rekker bak til det første brystsegmentet. Formelen for piggene på det ytterste leddet til den ytre grenen av bakre benpar er vanligvis 3.4.4.4, men 2.3.3.3 kan også forekomme. Robusthops kan derfor forveksles med survannshops Acanthocyclops vernalis som har en noe slankere form. Fargen er lys, gulaktig brun.

Hunn: Lengde 1,05–1,50 mm

Hann: Lengden er noe mindre enn hos hunnen

Økologi og utbredelse

Robusthops er en strandlevende hoppekrepsart som ernærer seg som rovdyr/griper og er funnet i 14 % av de undersøkte ferskvannslokalitetene. Den har en spredt utbredelse over hele landet. I motsetning til slektningene klarvannshops Acanthocyclops capillatus og survannshops, er de fleste funnene gjort i lavlandsvann (100-300 moh.). Selv om den er sjelden over 1000 moh., er det gjort funn opp til 1271 moh. Den fins i vannforekomster av alle størrelser, men er mest vanlig i næringsrike små pytter og dammer. Her er den ofte en tidlig kolonisator.

Forvekslingsarter