Panserhops har en robust, flatklemte kropp som har resultert i det norske navnet. Den er vanligst i lavlandet og da gjerne i nøytrale, næringsrike lokaliteter. Den er aldri funnet nord for Dovre.

Nøkkelkarakterer

Utseendet til panserhops Ectocyclops phaleratus minner om stutthalehops Paracyclops affinis som er mindre og ikke på langt nær så kraftig. Sammenlignet med andre hoppekreps er bakkroppen veldig bred i forhold til forkroppen (Cephalothorax). Dens veldig robuste, flatklemte kropp har resultert i det norske navnet. De korte antennene har 10 ledd, som er et kriterium som også skiller panserkreps fra stutthalehops som har 11 ledd. Den har en mørk rødbrun farge.

Hunn: Lengde 0,9–1,1 mm

Hann: Lengde 0,8 mm

Økologi og utbredelse

Panserhops er en strandlevende predator/griper som er funnet i snaut 4 % av vannforekomstene. Alle funn er gjort sør for Dovre og de aller fleste ligger i lavlandet.  Den er vanligst i mindre vannforekomster (<10 ha) når pH>6 og ledningsevnen >4 mS/m.

Forvekslingsarter