Glassrovkreps har et meget spesielt utseende og minner ikke om noen av de andre vannloppene. Den er en ekte planktonisk art som er helt gjennomsiktig, og hadde det ikke vært for øyet, ville det nesten ha vært umulig å få øye på den. 

Nøkkelkarakterer

Glassrovkreps Leptodora kindtii har et meget spesielt utseende, og minner ikke om noen av de andre vannloppene. I motsetning til de øvrige vannloppene dekker ryggskjoldet kun eggsekkene. Kroppen er lang og slank med et relativt lite hode og med et stort fasettøye i forkant. Antennene er lange og besatt med lange hår som brukes til bevegelse. Det første beinparet er ekstremt langt og da spesielt det innerste leddet. I følge G.O. Sars skiller den bemerkelsesverdige fordøyelseskanalen arten i fra alle andre vannlopper. Glassrovkreps er helt gjennomsiktig (hyalin), og hadde det ikke vært for øyet ville det nesten ha vært umulig å få øye på den. 

Hunn: Lengde maks. 18 mm

Hann: Lengde 6,5–9,0 mm

Økologi og utbredelse

Glassrovkreps er en ekte planktonisk predator som er funnet i 8 % av vannene og fins spredt i landet med unntak av lengst i nord. Den mangler i pytter og små dammer (<1 ha), og det er størst sjanse til å finne arten i store innsjøer. De langt fleste funnene er gjort under 300 moh., og den er aldri funnet over 1000 moh. Den er vurdert som moderat forsuringsfølsom og er sjelden når pH<5,5. Ledningsevne i funnlokalitetene ser ut til å bety mindre for at arten er tilstede.