Arten skilles fra alle andre dafnier ved at den på det andre antenneparet mangler børsten som sitter ved basis av det første segmentet. Selv om den fins spredt i hele landet er den mest vanlig i Sørøst-Norge.

Nøkkelkarakterer

Selv om den varierer i størrelse, er hjelmdafnie Daphnia cristata en av våre minste dafnier. Den er karakterisert ved kammen som med utgangspunkt i rostrum, fortsetter rundt hele hodeomkretsen. Hodet er stort og utgjør omtrent 1/3 av kroppen, som er størst omtrent midt på ryggskjoldet. Arten skilles fra alle andre dafnier ved at den på det andre antenneparet mangler børsten som sitter ved basis av det første segmentet. Arten er fargeløs og mer eller mindre transparent.

Hunn: Lengde 0,9–1,8 mm

Hann: Lengde 0,6–1,0 mm

Økologi og utbredelse

Hjelmdafnie er funnet i 12 % av lokalitetene. Selv om den fins spredt i hele landet inklusive de nordøsligste delene, er de fleste funnene gjort i Sørøst–Norge. Den er mest vanlig 100–300 moh., men er funnet så høyt som 1244 moh. I brune, humøse vann er den registrert ved pH rundt 5.0, ellers er den vanligst når pH>5.5 og ledningsevnen er >2 mS/m. Den er i mange tilfeller blitt funnet som ny art etter kalking.

  pH
  Vitenskapelig navn < 4,5 4,5 - 4,9 5,0 - 5,4 5,5 - 5,9 6,0 - 6,4 6,5 - 7,0 7,0 - 7,4 > 7,5
  0 1,4 3,5 9,8 21,2 14,7 12,6 12,4
  Ledningsevne (m S/m)|Conductivity (m S/m)
  Vitenskapelig navn < 1,0 1,0 - 1,4 1,5 - 1,9 2,0 - 2,9 3,0 - 3,9 4,0 - 4,9 5,0 - 6,9 7,0 - 9,9 > 10,0
  0 2,5 8 10,9 10 11 22,2 10,1 9,1
  Innsjøareal (da)|Surface area (da)
  Vitenskapelig navn < 0,01 0,01 - 0,09 0,1 - 0,9 1,0 - 9,9 10,0 - 99 100 - 999 > 1000
  0 3,1 1,5 7,1 11,6 18,7 27,2
  Høyde over havet (moh.)|Elevation (m a.s.l.)
  Vitenskapelig navn < 100 100-299 300-499 500-699 700-999 >1000
  12,1 23,2 13,3 5,6 3,4 0,5

Forvekslingsarter