Hjelmdafnie.

Arten skilles fra alle andre dafnier ved at den på det andre antenneparet mangler børsten som sitter ved basis av det første segmentet. Selv om den fins spredt i hele landet er den mest vanlig i Sørøst-Norge.

Hjelmdafnie Daphnia cristata Sars
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.