skogsmark ovenfor og innenfor åpen sanddynemark. Her er det flekker av naken sand og en artssammensetning som fortsatt inneholder arter typisk for sanddynemarka