Stabilisert hei, ofte med velutviklet humuslag, dominert av lyngarter som krekling Empetrum nugrum og røsslyng Calluna vulgaris.