Flomtopper med noen ukers varighet på våren i forbindelse med snøsmelting. Flomtoppene kan også komme etter korte og kraftige regnfall og i forbindelse med lengre perioder med regn, spesielt på høsten.