Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  f faktor
 • Økologisk strukturerende prosess
  R regulerende forstyrrelse
 • Romlig skala
  10 >1024 m
Basistrinn
 • FR-0 normalt
  FR-a langvarig oversvømmelse
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet
 • uLKM