Omfattende spor etter beiting på prefererte arter, spor også på ikke-prefererte arter