(Rå)olje som slippes ut i miljøet på grunn av utilsiktet hendelse (oljelekkasje, oljekatastrofe)