Grotte dannet ved at vann har løst opp kalkstein

Eksempel: Sætergrotta (Rana, Nordland)