Glansmetallibelle er den største og grønneste arten i slekten Somatochlora. Den er vanlig langs dammer og sakteflytende elver over hele landet.

Størrelse

Kroppslengde 50–56 mm, vingespenn 73–82 mm.

Kjennetegn

Hann av glansmetallibelle Somatochlora metallica. Dette er vår vanligste Somatochlora-art. Den er større og grønnere enn de øvrige Somatochlora-artene, men kan forveksles med smaragdlibelle Cordulia aenea.

Glansmetallibelle er den største og grønneste Somatochlora-arten. Kroppen er vanligvis skinnende metallgrønn med mer eller mindre tydelig kobberskjær på både hode, bryst og bakkropp. Pannen er grønn med gule sideflekker som helt eller nesten møtes på fronten. Bakkroppen er kølleformet hos hannen, jevnt avsmalnende hos hunnen. Begge kjønn har små oransje parflekker på de to første bakkroppsleddene. Hunnen har en kraftig, nedadrettet egglegger som er like lang som bredden på bakkroppen.

Forvekslingsarter

Arten er grønnere enn de øvrige Somatochlora-artene, men ligner til gjengjeld smaragdlibelle Cordulia aenea. Den kan kjennes på de gule tegningene i pannen som danner et helt eller nesten sammenhengende bånd langs pannens nederkant. Hos smaragdlibelle er pannen ensfarget grønn, mens de øvrige Somatochlora-artene har to gule sideflekker som er godt separert og ikke danner et bånd langs pannens nederkant. Hannen kan skilles fra smaragdlibelle ved at den kølleformede utvidelsen av bakkroppen er bredest over ledd 5–7, ikke ledd 7–8. Hannen kan skilles sikkert fra alle lignende arter ved at de øvre analvedhengene har én knekk i indre halvdel, ingen knekk i ytre. Hunnen kan bestemmes sikkert på den kraftige, nedadrettede eggleggeren.

Totalutbredelse

Arten er vanlig i Mellom- og Øst-Europa. Den mangler sør ved Middelhavslandene og er funnet kun få steder på de britiske øyer.

Utbredelse i Norge

Vanlig og kjent fra alle fylker opp til Finnmark

Levested og økologi

Arten finnes ved alle typer dammer eller sakteflytende elver, ofte i skog. Nymfen blir 23–25 mm. Den har 2–3-årig syklus.

Flyvetid

Slutten av mai til august, med tyngdepunkt i juli.