Figur 1

Stripemuslingkreps Cypridopsis vidua er kort og bred, og har fire mørke tverrstriper over skallet.

Stripemuslingkreps er en av de vanligste små muslingkrepsene i landet, og er lett å kjenne igjen på de markerte tverrstripene. Arten er vanlig i alle typer vannforekomster fra nord til sør gjennom Norge.

Kjennetegn

Stripemuslingkreps, Cypridopsis vidua (vidua= uten make, henspiller på fraværet av hanner, typisk for denne arten), er en kort, bred og butt muslingkreps, 0,5 til 0,8 mm lang. Den lar seg vanligvis identifisere bare ved form og fargemønster (figur 1, men den kan forveksles med Metacypris cordata). Fra ryggsiden er den svært bred, nærmest ovoid, og skallene danner nesten en horisontal flate på ryggsiden. I sideprofil er høyeste punkt på skallet på midten, og høyde/lengdeforholdet er nesten 2/3. Venstre skall overlapper foran, men dette kan være vanskelig å se. Skallet har to grønne, gulgrønne eller brunlige bånd på tvers, i tillegg til en mørk flekk foran og bak, slik at det til sammen kan beskrives som fire tverrgående bånd. De er særlig fremhevet over ryggen, og noe svakere på buksiden. Av og til kan båndene være helt utflytende, og i stedet er hele skallet lyst eller svakt grønt. Skallet kan også være besatt med tette små vorter. Øyeflekken er tydelig utviklet. Etter preparering er særlig ett kjennetegn artstypisk: Indre rand av høyre skall har foran en tett rekke av små sagtann-formete vorter. I likhet med resten av slekten mangler stripemuslingkreps uropod. Svømmehårene er av varierende lengde, men er alltid betydelig lenger enn klørne på svømmebeinet.

Økologi

Stripemuslingkreps finnes i en rekke ulike habitater og er en av de vanligste muslingkrepsene i landet. Den kan danne svært høye tettheter i små næringsrike dammer eller grøfter på dyrket mark om sommeren, eller i siv og blant makrofytter langs strendene i tjern og innsjøer. Med lange svømmehår er den tilpasset svømming, og den er ofte på farten mellom alger og vannplanter. Forsøk viser at den bruker tettvoksende matter av alger som skjul for å beskytte seg mot fiskepredasjon. Den finnes også i temporære pytter eller i flomdammer, for eksempel på innmark langs Lågen i Gudbrandsdalen. Arten reproduserer kun partogenetisk, noe som gjør at det lett dannes lokal kloner og varianter. Trolig skjuler stripemuslingkreps et artskompleks. Den danner robuste hvileegg som kan tåle mange års uttørring.

Utbredelse

Stripemuslingkreps er en av de vanligste muslingkrepsene i Norge. Den er svært vanlig over hele Østlandet og er også regelmessig observert på Vestlandet. Også i fjellet i Sør-Norge er den stadig observert, og på Ringebufjellet er den funnet i 1100 meters høyde. Nord for Polarsirkelen er den tilsynelatende noe mindre vanlig. Arten er kosmopolitt, finnes over hele Europa.

Referanser

Meish C (2000). Freshwater Ostracoda of Western and Central Europe. Süsswasserfauna von Mitteleuropa 8/3. Spektrum Akademischer Verlag, Heidelberg.

Sars GO (1928). An account of the Crustacea of Norway with short descriptions and figures of all the species. Bergen Museum, Bergen.