Stripemuslingkreps.

Stripemuslingkreps er en av de vanligste små muslingkrepsene i landet, og er lett å kjenne igjen på de markerte tverrstripene. Arten er vanlig i alle typer vannforekomster fra nord til sør gjennom Norge.

Stripemuslingkreps Cypridopsis vidua (O.F. Müller, 1776)
Creative Commons Attribution | Markus Lindholm | Norsk institutt for vannforskning
Kart. Utbredelse i Norge.