Vingespenn

37–49 mm.

Kjennetegn

Begge vingepar er hvite på oversiden med mer eller mindre grå pudring langs vingeribbene. Framvingespissen har et mørkt felt. Hannen opptrer både med og uten svart prikk på framvingens overside, mens hunnen har to prikker. Bakvingens underside er gul eller gulhvit med markant, mer eller mindre omfattende grå bestøvning langs vingeribbene.

Arten ligner på liten kålsommerfugl, men skilles lett fra både denne og stor kålsommerfugl på den grå ribbebestøvningen på bakvingens underside og på de generelt tydeligere vingeribbene.

I fjellet i Sør-Norge (Jotunheimen og Dovre) samt i Nord-Norge opptrer en form med sterkt formørkede hunner. Disse individene kan ha gul eller til og med brun bunnfarge på vingenes overside.

Totalutbredelse

Europa, Nord-Afrika, Asia nord for Himalaya østover til Japan. Nord-Amerika.

Utbredelse i Norge

Vanlig over hele landet.

Unge stadier

Larven lever på ulike planter i korsblomstfamilien. Den er grønn med små gule ringer rundt åndehullene på kroppssidene. Fullt utvokst er den ca. 25 mm lang. Overvintringen skjer som puppe.

Flyvetid

Mai - august i to generasjoner.

Økologi

På åpne steder som enger, skoglysninger, vei- og åkerkanter. Finnes også på blomsterrike steder i fjellet.