En relativt vanlig art både på eng, i skogkanter og på sandområder. Den er foreløpig kun funnet på Østlandet. Den besøker mange ulike blomster, særlig kurvplanter. Kraftig og spredt punktering på brystet.