Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Blåtopp Molinia caerulea (L.) Moench
v
Hvitlyng Andromeda polifolia L.
v
Dvergbjørk Betula nana subsp. nana
v
Pors Myrica gale L.
v
Tepperot Potentilla erecta (L.) Raeusch.
v, s-[KA·e|d]
Tettegras Pinguicula vulgaris L.
s+[KA·e|d]
Stormarimjelle Melampyrum pratense L.
s+[MF·d|e]
Bjørk Betula pubescens Ehrh.
v, s+[MF·d|e]
Flaskestarr Carex rostrata Stokes
v
Småøyentrøst Euphrasia wettsteinii G.L.Gusarova
s+[KA·e|d]
Blodnøkkemose Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.)Tuom. & T.J.Kop.
s+[KA·e|d]
Vortetorvmose Sphagnum papillosum Lindb.
v
Kratt-torvmose Sphagnum centrale C.E.O.Jensen
v
Heitorvmose Sphagnum strictum Sull.
v, s+[MF·d|e, V]
Kroktorvmose Sphagnum subsecundum Nees
v, s*[KA·e|d]
Klubbetorvmose Sphagnum angustifolium (C.E.O.Jensen ex Russow) C.E.O.Jensen
v*
Vritorvmose Sphagnum contortum Schultz
s*[KA·e|d]
Skeitorvmose Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
s+[KA·e|d]
Pjusksigd Dicranum bonjeanii De Not.
s+[KA·e|d]
Myrfiltmose Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwägr.
v, s-[MF·d|e]
Kornstarr Carex panicea L.
v
Særbustarr Carex dioica L.
v, s*[KA·e|d]
Trådsiv Juncus filiformis L.
s-[KA·d|e], s+[MF·d|e]
Stjernestarr Carex echinata Murray
v, s+[KA·f|g]
Bukkeblad Menyanthes trifoliata L.
v
Slåttestarr Carex nigra subsp. nigra
v
Duskull Eriophorum angustifolium Honck.
v
Skogstjerne Lysimachia europaea (L.) U.Manns & Anderb.
v, s+[MF·d|e]
Abelstorvmose Sphagnum divinum Flatberg & Hassel
s+[KA·f|g]