Kjennetegnende arter

Arter som kan være til hjelp for å identifisere naturtypen. Forklaring på "Kategori" finner du her

Art Kategori
Blåtopp Molinia caerulea (L.) Moench
v
Trådstarr Carex lasiocarpa Ehrh.
v*
Småøyentrøst Euphrasia wettsteinii G.L.Gusarova
s+[KA·e|d]
Pjusksigd Dicranum bonjeanii De Not.
s+[KA·e|d]
Messingmose Loeskypnum badium (Hartm.) H.K.G.Paul
s-[KA·e|d]
Blodnøkkemose Sarmentypnum sarmentosum (Wahlenb.)Tuom. & T.J.Kop.
s+[KA·e|d], s-[MF·e|d]
Piperensermose Paludella squarrosa (Hedw.) Brid.
s+[KA·e|d]
Vortetorvmose Sphagnum papillosum Lindb.
v, s+[MF∙e|d]
Lapptorvmose Sphagnum subfulvum Sjörs
s+[KA·e|d]
Kroktorvmose Sphagnum subsecundum Nees
v, s*[KA·e|d]
Beitetorvmose Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.
v, s+[KA·e|d]
Rosetorvmose Sphagnum warnstorfii Russow
v, s+[KA·e|d]
Skeitorvmose Sphagnum platyphyllum (Lindb. ex Braithw.) Warnst.
s+[KA·e|d]
Særbustarr Carex dioica L.
v, s*[KA·e|d]
Strengstarr Carex chordorrhiza L. f.
v, s+[KA·e|d]
Bukkeblad Menyanthes trifoliata L.
v
Hvitlyng Andromeda polifolia L.
v*
Småtranebær Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr.
v*
Stortranebær Oxycoccus palustris Pers.
v*
Tettegras Pinguicula vulgaris L.
v, s+[KA·e|d]
Myrklegg Pedicularis palustris L.
s+[KA·e|d]
Pors Myrica gale L.
v
Grasmose Straminergon stramineum (Dicks. ex Brid.) Hedenäs
v
Fettmose Aneura pinguis (L.) Dumort.
s+[KA·e|d]
Kornstarr Carex panicea L.
v
Slåttestarr Carex nigra subsp. nigra
v
Duskull Eriophorum angustifolium Honck.
v*
Nøkkesiv Juncus stygius L.
s+[KA·e|d]
Blystarr Carex livida (Wahlenb.) Willd.
s+[KA·e|d]
Sveltull Trichophorum alpinum (L.) Pers.
v, s+[KA·e|d], s+[MF·e|d]
Flaskestarr Carex rostrata Stokes
v*
Rome Narthecium ossifragum (L.) Huds.
v, s+[KA·e|f]
Bjørneskjegg Trichophorum cespitosum (L.) Hartm.
v, s*[MF∙e|d]
Kjøtt-torvmose Sphagnum medium Limpr.
s+[KA·f|g]