V1-C-3 sterkt intermediære og litt kalkrike myrflater.