• | Hallvard Elven

Mudderfluene er en liten orden med semiakvatiske insekter. Larvene lever i ferskvann og livnærer seg som rovdyr. De voksne lever på land. De har vinger men er dårlige flygere og fjerner seg sjelden langt fra oppvekststedet. De norske mudderfluene er middels store, brunsvarte insekter med to par membranøse, bruntonede vinger. Mudderfluene er nært beslektet med nettvingene, men skilles fra disse ved at vingenes ribbenett er meget grovt og mangler nettvingenes karakteristiske gaffelgreininger.

Mudderfluer Megaloptera Latreille, 1802
| Hallvard Elven | Leif Aarvik | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Underordnede taksoner
SubType
Tags
Underordnede navn
SubType
Tags