Fremmede arter er arter som er spredt ved hjelp av menneskelig aktivitet til områder der de ikke hører naturlig hjemme. Noen av dem er en trussel mot naturmangfoldet i Norge.

Harlekinmarihøne Harmonia axyridis har siden 2006 etablert seg flere steder i Norge, og er vurdert til å utgjøre svært høy risiko. Her fra Åndalsnes, Rauma kommune.

Ved å fortrenge hjemlige arter og forstyrre økosystemene, kan fremmede arter endre norsk natur. Dette gjelder først og fremst de vel 1180 fremmede artene som er i stand til å reprodusere i Norge.

Hva gjør Artsdatabanken?

Artsdatabankens oppgave er å føre oversikter over fremmede arter som er påvist i Norge, og å vurdere hvilken økologisk risiko disse utgjør. 

Artsdatabanken oppdaterer oversikten over fremmede arter ca. hvert femte år. Samtidig gjøres en risikovurdering av de artene som kan reprodusere her til lands. Arbeidet utføres av ekspertgrupper, på oppdrag fra Artsdatabanken.

Siste oppdatering av lista over fremmede arter, og vurdering av økologisk risiko, fant sted i 2012. Resultatet er oppsummert i publikasjonen Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012.

Risikovurdering og Norsk svarteliste

Når den økologiske effekten av fremmede arter skal vurderes, brukes en metode som plasserer de aktuelle artene i én av følgende fem kategorier:

  •  Svært høy risiko (SE)
  •  Høy risiko (HI)
  •  Potensielt høy risiko (PH)
  •  Lav risiko (LO)
  •  Ingen kjent risiko (NK)

Arter som kvalifiserer for kategori Svært høy risiko (SE) eller Høy risiko (HI) omfattes av «Norsk svarteliste».

Svartelista er en egen oversikt i publikasjonen Fremmede arter i Norge – med norsk svarteliste 2012.

 

Vimeo video: Film om hagelupin

Hagelupiner er en av de mest kjente artene som er på Norsk svarteliste. I denne filmen forklarer vi litt mer om hvordan denne arten oppfører seg og sprer seg i Norge.

Søk:

Søk i Fremmede arter i Norge

Her kan du blant søke etter:

  • Utfyllende informasjon om hver art
  • I hvilke fylker det finnes fremmede arter
  • Når arten kom til Norge
  • Hvordan har de kommet hit
  • Hvilken spredning har de hatt