Aktuelt

 • God respons på brukerundersøkelse om rødlista
  I november 2014 inviterte Artsdatabanken til en brukerundersøkelse i forbindelse med revisjonen av Norsk rødliste for arter. Responsen var svært god, og resultatene viser blant annet at mange vil ha mer informasjon på nett, og mindre i bok.

  Artikkel Nyhetssak 21.01.2015 14:23 21.01.2015 14:48
 • Nye kartleggingsprosjekter sparkes i gang
  I 2015 starter ni nye kartleggingsprosjekter som vil gi oss mer kunnskap om mangfoldet av arter i Norge. Arbeidet som settes i gang vil blant annet gi oss ny viten om arter som er truet, om økologiske sammenhenger, og vil danne kunnskapsgrunnlag for utvikling av verktøy for miljøovervåking i havet og på land.

  Artikkel Nyhetssak 20.01.2015 13:45 21.01.2015 13:10
 • Årets julegave fra Artsdatabanken og Naturhistorisk museum
  Insektene er den mest artsrike og varierte dyregruppen på jorden. Nå pakker vi ut informasjon om alle insektordenene – og ønsker med dette en god jul til alle!

  Artikkel Nyhetssak 18.12.2014 10:17 19.12.2014 12:22
 • Har DU bruk for en ukas art eller to?
  I vel ett år har vi hver uke presentert en art under vignetten «Ukas art». Dette har vært små, gjerne litt uortodokse fortellinger om arter – som har vist seg å være populære. Nå oppfordrer vi alle til å hjelpe oss å spre disse historiene videre!

  Artikkel Nyhetssak 17.12.2014 08:23 18.12.2014 11:34
 • Kongens fortjenstmedalje til Karl Baadsvik
  Karl Baadsvik har blitt tildelt Kongens fortjenestmedalje for sitt pionerarbeid på flere områder innenfor oppbygging av kunnskapen om norsk natur.

  Artikkel Nyhetssak 16.12.2014 11:53 17.12.2014 08:26
 • Dypdykk i fiskesamlingen ga ny kunnskap om Gyrodactylus
  Da Naturhistorisk museum (NHM) i Oslo bygde opp museets fiskesamling, hadde de kanskje ikke i tankene at de med på kjøpet fikk en samling av fiskenes parasitter. En gruppe forskere har nå vært på jakt i fiskesamlingen - for å kartlegge parasitter i slekten Gyrodactylus. Resultatet har gitt oss ny kunnskap om denne store gruppen fiskeparasitter, kunnskap som mellom annet kan hjelpe oss å forstå lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

  Artikkel Nyhetssak 15.12.2014 12:43 15.12.2014 15:57
 • Strekkodene strømmer inn fra Artsprosjektet
  16000 strekkoder fra 5000 arter er hittil blitt samlet inn i Norge. Rundt 70 prosent av materialet, om lag 4000 arter, kommer fra Artsprosjektet – et initiativ som samler kunnskap om artsmangfoldet, og gir viktige bidrag til en kunnskapsbasert forvaltning av naturen.

  Artikkel Nyhetssak 17.11.2014 14:16 18.11.2014 13:40
 • Velkommen til Artsprosjektdagene!
  Den årlige samlingen i Artsprosjektet arrangeres 18.-19. november i Trondheim. Denne gangen åpner vi også deler av programmet for alle som har lyst til å få med seg siste nytt om artsmangfoldet i Norge.

  Artikkel Nyhetssak 14.11.2014 14:29 16.11.2014 17:03
 • Store mengder data om biologisk mangfold ikke åpent tilgjengelig!
  Artsdatabanken har deltatt i en undersøkelse for å identifisere eksisterende datakilder og kunnskapshull  knyttet til biologisk mangfold. To tredeler av de data som er omfattet av undersøkelsen er ikke åpent tilgjengelig. Undersøkelsen er en del av EU-prosjektet EU BON.

  Artikkel Nyhetssak 13.11.2014 12:02 13.11.2014 12:09
 • Humler på nett!
  Nå har også de 35 humleartene som finnes i Norge fått sin plass i Arter på nett! Her finner du gode beskrivelser, bilder av både hunner og hanner og beskrivende detaljbilder av disse karakteristiske insektene.

  Artikkel Nyhetssak 06.11.2014 09:45 09.11.2014 20:14
 • Gode resultater fra internasjonalt samarbeid om dataflyt
  Tilgjengelighet til kunnskap er en forutsetning for gode beslutninger. Gjennom et samarbeid mellom Norge, India og Global Biodiversity Information Facility (GBIF), har norske erfaringer bidratt til bedre flyt og tilgjengelighet av data om naturmangfold i India.

  Artikkel Nyhetssak 06.11.2014 09:24 06.11.2014 09:41
 • Rødlista for arter - delta i brukerundersøkelse!
  Høsten 2015 skal Artsdatabanken legge frem en revidert Norsk rødliste for arter. Nå kan du hjelpe oss med å finne ut hvordan vi best kan formidle og presentere resultatene, gjennom å delta på en brukerundersøkelse

  Artikkel Nyhetssak 30.10.2014 12:33 01.12.2014 10:29

1 2 3 4 5 6 7 8 19
› Se alle

1
› Se hele kalenderen