Aktuelt

 • Spennende lederstilling innen naturmangfold - Artsdatabanken søker direktør
  Direktøren er daglig leder for Artsdatabanken og har det operative ansvaret for å utvikle og lede virksomheten. Direktøren rapporterer til Artsdatabankens styre.

  Artikkel Nyhetssak 24.06.2016 08:29 24.06.2016 08:30
 • Ny europeisk portal for data om biologisk mangfold
  EU BON har nå lansert en prøveversjon av sin dataportal European Biodiversity Portal. Dermed har du tilgang til den største samlingen europeiske biodiversitetsdata noensinne.

  Artikkel Nyhetssak 22.06.2016 07:43 22.06.2016 07:59
 • Mer enn 2000 arter hører egentlig ikke hjemme her
  De fleste fremmede arter er harmløse, men noen av dem representerer en alvorlig risiko i norsk natur. Vi trenger nå hjelp fra myndigheter, forskningsmiljøer og vanlige folk til å styrke kunnskapen om dem, skriver Ivar Myklebust i denne kronikken.

  Artikkel Nyhetssak 20.06.2016 08:00 20.06.2016 08:05
 • Alle maur i Norge finner du nå i Arter på Nett
  Stokkmaur og rød skogmaur har du kanskje hørt om, men visste du at vi har mer enn 60, ja kanskje så mange som 70 naturlig forekommende maurarter i Norge?

  Artikkel Nyhetssak 15.06.2016 07:32 21.06.2016 07:48
 • Nå kan du prøve ut Artsdatabankens fremtidige nettsted
  Artsdatabanken legger i dag ut en beta av våre nye nettsider, det vil si en prøveversjon. Dette gjør vi for at brukerne skal kunne teste det nye nettstedet, og gi oss tilbakemelding på hvordan det fungerer. Perioden for testing og tilbakemelding vil vare frem til 27. juni.

  Artikkel Nyhetssak 09.06.2016 07:50 15.06.2016 08:34
 • Artsdatabanken søker eksperter på fremmede arter
  Artsdatabanken starter nå en ny prosess med å vurdere den økologiske risikoen knyttet til fremmede arter i norsk natur. Til dette arbeidet ønsker vi å knytte til oss landets beste ekspertise.

  Artikkel Nyhetssak 02.06.2016 08:00 02.06.2016 08:12
 • Arter på nett - fem prosjekter får støtte
  Artsdatabankens styre har vedtatt å støtte fem søknader om tilskudd til å produsere innhold i Arter på nett. 

  Artikkel Nyhetssak 01.06.2016 11:57 01.06.2016 12:49
 • Artskart - tretten prosjekter får tilskudd
  Artsdatabankens styre har vedtatt å støtte 13 søknader om tilskudd til kvalitetssikring og tilrettelegging av stedfesta artsdata for Artskart. 

  Artikkel Nyhetssak 01.06.2016 11:51 01.06.2016 12:15
 • Ledig stilling som IT-utvikler (.net) i Artsdatabanken
  Artsdatabanken har nå en ledig fast stilling som IT-utvikler (net.). Arbeidsoppgavene vil primært være knyttet til videre utvikling av Artsobservasjoner. Artsobservasjoner er et unikt rapporteringssystem for observasjoner av arter som har ca. 10000 aktive brukere. Versjon 2.0 ble satt i drift i mai 2015. Artsdatabanken har behov for å styrke vår kapasitet i forbindelse med vedlikehold og videreutvikling av applikasjonen.

  Artikkel Nyhetssak 19.05.2016 12:24
 • Vi trenger en bedre arealstatistikk for norsk natur
  De siste tiårene har det blitt investert mye i kartlegging av utvalgte deler av norsk natur, men en helhetlig tilnærming mangler. Resultatene er en spredt og noe tilfeldig oversikt over naturen vår, og mye av kartleggingen har vært fokusert på sjeldne og spesielt viktige naturtyper. Vi trenger imidlertid nye og mer effektive løsninger for å få en helhetlig oversikt over arealene som utgjør norsk natur. Artsdatabanken mener at en ny og mer pålitelig arealstatistikk for norsk natur vil gi samfunnet langt bedre kunnskap om naturmangfold enn hva tilfellet er i dag. Det vil hjelpe forvaltning og politikere til å ta best mulig kunnskapsbaserte beslutninger.

  Artikkel Nyhetssak 12.05.2016 08:52 12.05.2016 12:24
 • Truer ulven artsmangfoldet?
  Artsdatabanken ser av mediebildet i forkant av behandlingen av «ulvemeldinga» at enkelte trekker sammenhenger mellom forekomst av ulv og at arter blir truet på grunn av mindre beite.

  Artikkel Nyhetssak 25.04.2016 08:31 27.04.2016 08:35
 • OBS! Nedetid på Artsobservasjoner fra tirsdag 26. april
  Tirsdag 26. april kl. 0700 tas Artsobservasjoner ned og det vil ikke være mulig å rapportere funn. Tjenesten vil senest være tilbake i løpet av torsdag 28. april. Nedetiden skyldes at tjenesten og innholdet flyttes fysisk fra servere i Uppsala til våre egne servere ved NTNU i Trondheim.

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 22.04.2016 07:42 22.04.2016 07:47

1 2 3 4 5 6 7 8 25
› Se alle

1
› Se hele kalenderen