Aktuelt

 • Artsdatabanken svarer NIBIO: Hva sier skogstatistikken om rødlistearter?
  I artikkelen "Død ved er mat for tusenvis av sopper" stiller forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kritiske spørsmål til rødlistevurderingene fra 2010. De mener det er et "misforhold" mellom antall arter på Rødlista knyttet til død ved og mengden død ved i norske skoger, og reflekterer over om dette kan skyldes feilaktige antakelser om artenes bestandsutvikling. 

  Artikkel Nyhetssak 28.08.2015 11:06 01.09.2015 09:51
 • Rødlista lanseres 18. november
  Norsk rødliste for arter 2015 lanseres under NATUR-konferansen i Oslo 18. november.

  Artikkel Nyhetssak 07.07.2015 12:18 08.07.2015 07:40
 • Fremmede arter: Vi trenger din kunnskap!
  Noen av de fremmede artene er en trussel mot naturmangfoldet i Norge. Vi vet fortsatt for lite om disse artene – nå inviterer vi deg til å bidra med å registrere fremmede arter i Artsobservasjoner! 

  Artikkel Nyhetssak 03.07.2015 08:00 18.08.2015 12:52
 • Rovdyrene er nå på plass i Arter på nett
  De fire «kjendisene» ulv, bjørn, jerv og gaupe er de av rovpattedyrene som oftest får mest oppmerksomhet i mange sammenhenger. Kanskje på tide å bli bedre kjent med de andre rovpattedyrene også?

  Artikkel Nyhetssak 24.06.2015 11:36 18.08.2015 12:48
 • Se Midt-Norges kulturmarksplanter i Arter på nett!
  I følge tradisjonen skal man legge sju villblomster under hodeputen midtsommernatta. Lær mer om villblomstene i «Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge» i Arter på nett.

  Artikkel Nyhetssak 23.06.2015 09:24 03.07.2015 08:02
 • Vitenskapskomiteen for mattrygghet skal nå jobbe med fremmede arter
  Fredag 19. juni ble det holdt oppstartseminar for to nye faggrupper i Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM). På oppdrag fra Miljødirektoratet skal VKM jobbe med nye oppgaver, og Artsdatabanken har inngått en samarbeidsavtale med VKM når det gjelder gjennomføring av miljørisikovurderinger av fremmede arter.

  Artikkel Nyhetssak 22.06.2015 10:50 22.06.2015 11:09
 • Vellykket markering av Artsobservasjoner 2.0
  Lanseringen av ny versjon av Artsobservasjoner 2.0 ble markert med seminaret «Artsobservasjoner – en kunnskapsdugnad» i Oslo denne uka. Flere sentrale aktører fra norsk og svensk siden deltok, og arrangementet ble åpnet av Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.

  Artikkel Nyhetssak 12.06.2015 13:31 17.06.2015 10:27
 • Hack4no 2015 – kreativitet med åpne data
  Årets #Hack4no-hackathon samlet 250 ivrige deltakere, som i to dager, og til dels også en natt, utviklet nye app-er og løsninger. Artsdatabanken stilte også i år med åpne data – og ett av lagene som brukte disse dataene ble tildelt førsteplassen i kategorien «Beste nytte».

  Artikkel Nyhetssak 11.06.2015 13:30 11.06.2015 22:13
 • Frivillige samler mer kunnskap om naturen
  I løpet av de sju årene Artsobservasjoner har eksistert har ivrige personer rundt om i hele landet rapportert hele 12,4 millioner artsobservasjoner – i snitt 4800 hver dag. Søndag inviterer vi til BioBlitz sammen med SABIMA, og på onsdag huser vi gjester fra sentrale samarbeidspartnere i utviklingen av nye Artsobservasjoner.  Slik feirer vi en ny versjon av Artsobservasjoner – og nye muligheter til levering av store mengder data om arter i Norge.

  Artikkel Nyhetssak 07.06.2015 10:24 08.06.2015 11:30
 • Arter på nett - opplev muslingkrepsene!
  Muslingkrepsene er de rene designperler å se på. Så mange vakre farger, så mange flotte former. Samtidig er de så små at få er klar over at de eksisterer. Og det til tross for at de finnes nær sagt overalt. Den gode nyheten er at du nå kan oppleve dem i Arter på nett hos Artsdatabanken.

  Artikkel Nyhetssak 03.06.2015 11:58 03.06.2015 13:13
 • Nytt i Artsobservasjoner: Forbedret import og regler for bildekommentarer
  Det kommer stadig forbedret funksjonalitet i Artsobservasjoner: Nå går det blant annet raskere å lagre endringer i funn. I tillegg er excel-import forbedret slik at man får mindre etterarbeid før man publiserer sine funn.

  Artikkel Artsobservasjoner, Nyhetssak 29.05.2015 13:32 11.06.2015 08:35
 • Artsprosjektet – støtte til nettverkstiltak
  Artsdatabankens styre har vedtatt å støtte tre søknader om tilskudd til nettverksbygging og oppbygging av kompetanse på dårlige kjente artsgrupper.

  Artikkel Nyhetssak 29.05.2015 11:45 01.06.2015 22:04

1 2 3 4 5 6 7 8 22
› Se alle

1
› Se hele kalenderen