Aktuelt

 • Ekspertene setter i gang – skal risikovurdere fremmede arter
  23. og 24. november er det oppstartsmøte for 12 ekspertkomitéer som skal risikovurdere fremmede arter. Arbeidet skal resultere i en oversikt over fremmede arter i norsk natur og hvilken økologisk risiko artene har.

  Artikkel Nyhetssak 22.11.2016 21:42 25.11.2016 11:22
 • Mer kunnskap om arter i skog – nye kartleggingsprosjekter
  Seks prosjekter med tilskudd fra Artsdatabanken skal i de neste tre årene gi ny kunnskap om arter i skog. Prosjektene, som starter arbeidet i 2017, skal kartlegge bjørnedyr, hornmidd, parasittiske vepser, sørgemygg, virvelløse dyr i askekroner, lav og lavboende sopper.

  Artikkel Nyhetssak 18.11.2016 10:26 22.11.2016 17:56
 • Opplev rovfluene - insektverdenens spesialister i bakholdsangrep
  Rovfluer er spesialiserte jegere som ofte benytter seg av bakholdsangrep. De sitter gjerne på en solrik utkikkspost og speider etter passende byttedyr. Nå lanserer Artsdatabanken presentasjoner av disse fascinerende insektene.

  Artikkel Nyhetssak 16.11.2016 09:40 16.11.2016 10:27
 • Men inni var de like - kartleggingen som ga færre arter
  Kransalger er piggete grønnalger som lever i ferskvann. De figurerer både på Rødlista for arter og som indikatorarter for kalkrike innsjøer, samtidig som man egentlig har vært litt usikre på hvem som er hvem. Derfor tok forskere fra NIVA nylig et dypdykk i kransalgenes genetikk – og nå må systematikken gjøres om!

  Artikkel Nyhetssak 15.11.2016 13:20 16.11.2016 10:35
 • Takk til alle som bidrar med data
  Artsdatabanken vil takke alle som bidrar med åpne data til våre tjenester. - Bidragene fra våre samarbeidspartnere er helt avgjørende for at vi kan levere tjenester av høy kvalitet, sier direktør Ivar Myklebust.

  Artikkel Nyhetssak 10.11.2016 14:20 10.11.2016 22:40
 • Hummer er ikke truet i følge Rødlista
  Resultatene fra Norsk rødliste for arter 2015 viser at hummer ikke vurderes som en truet art. Likevel kan enkelte bestander være under press på grunn av økt hummerfiske.

  Artikkel Nyhetssak 01.11.2016 15:51 02.11.2016 08:04
 • Ivar Myklebust fortsetter som direktør i Artsdatabanken
  Ivar Myklebust (51) er ansatt som direktør i Artsdatabanken fra 1. januar 2017. Han har hatt denne stillingen i to 6-årige åremål siden januar 2005, og går nå over i en fast stilling.

  Artikkel Nyhetssak 21.10.2016 11:35 21.10.2016 11:45
 • Forskningsgruppe vil kartlegge trekket til sommerfuglen admiral - du kan bidra!
  Forskningsgruppen «Insekt migrasjon og økologi» ved Universitetet i Bern i Sveits kartlegger trekket til sommerfuglen admiral. Nå ønsker de hjelp fra deg til å skaffe mer kunnskap!

  Artikkel Nyhetssak 05.10.2016 12:47 05.10.2016 13:14
 • Få støtte til å delta på #hack4NO med Artsdatabankens data
  Du kan nå søke om å få dekt reise og opphold til årets utgave av #hack4no, som er et hackaton med åpne data fra offentlig sektor. Artsdatabanken og 12 andre statlige etater og virksomheter bidrar med data til arrangementet, som går av stabelen 28. og 29. oktober.

  Artikkel Nyhetssak 27.09.2016 13:13 04.10.2016 19:16
 • Artsprosjektet – tilskudd til nye kartleggingsprosjekter
  Artsdatabankens styre behandlet 21.september i alt 17 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i skog. Av disse fikk seks søknader innvilget støtte. 

  Artikkel Nyhetssak 20.09.2016 07:56 21.09.2016 10:10
 • Villrein – vurdert som truet globalt for første gang
  I forbindelse med den Internasjonale naturvernunionens (IUCN) verdenskongress på Hawaii, har IUCN oppdatert den globale rødlista for truete arter. For første gang har villrein kommet inn på den globale lista som følge av en tilbakegang på om lag 40 % siste 21-27 år.

  Artikkel Nyhetssak 19.09.2016 11:06 19.09.2016 12:58
 • Langsomme jegere på dypt vann
  Når du hører ordet rovdyr, tenker du kanskje på store pattedyr som ulv, bjørn, jerv og gaupe? Men rovdyr kan være så mangt. I dyphavet lever en svært spesiell type dyr: rovsvamper. Denne lite kjente gruppen skiller seg fra andre svamper, og lever av å fange små byttedyr som vikler seg inn i svampens fangarmer. 

  Artikkel Nyhetssak 01.09.2016 10:15 02.09.2016 09:14

1 2 3 4 5 6 7 8 27
› Se alle

1
› Se hele kalenderen