Aktuelt

 • Artsobservasjoner 2.0: Lansering utsettes en uke
  Lanseringen av ny versjon av Artsobservasjoner er utsatt en uke. Årsaken er at serverne allerede viser en overbelastning på grunn av tilsvarende lansering i Sverige.

  Artikkel Nyhetssak 24.04.2015 13:24 27.04.2015 08:17
 • Nyttige innspill til rødlistevurderingene
  Mange nyttige bidrag har tikket inn etter at vi i mars åpnet for innsyn i de foreløpige rødlistevurderingene av arter. Nå starter arbeidet med å vurdere innspillene, i samråd med ekspertkomiteene som gjør vurderingene av artenes status i Rødlista.

  Artikkel Nyhetssak 24.04.2015 11:31 24.04.2015 12:54
 • Artsdatabanken har fått nye engelske nettsider
  Artsdatabanken har fått nytt engelskspråklig nettsted beregnet på et internasjonalt publikum. Sidene er fremdeles under utvikling, men vi vil likevel gjerne høre hva du synes om dem.

  Artikkel Nyhetssak 23.04.2015 07:40 23.04.2015 08:28
 • Artsdatabanken søker nå etter biolog/økolog
  Artsdatabanken søker nå etter biolog/økolog (rådgiver/seniorrådgiver, kode 1434/1364) i 100 % fast stilling.

  Artikkel Nyhetssak 20.04.2015 10:58 20.04.2015 13:44
 • Vil du jobbe som IKT-utvikler i Artsdatabanken?
  Artsdatabanken søker nå etter IKT-utvikler (avdelingsingeniør/overingeniør, kode 1085/1087) i 100 % fast stilling.

  Artikkel Nyhetssak 20.04.2015 10:47 20.04.2015 13:46
 • Natur i Norge (NiN) - Faste rammer og stor fleksibilitet
  Artsdatabanken lanserte i dag Natur i Norge (NiN) 2.0, et system for inndeling og systematisering av naturen. Natur i Norge bygger på tre hoveddeler. Den ene håndterer skala, den andre deler naturen inn i typer, mens den tredje gir mulighet til å beskrive all variasjon i naturen.

  Artikkel Nyhetssak 15.04.2015 12:45 15.04.2015 13:44
 • NiN 2.0 er lansert!
  Naturen i Norge er mangfoldig, med stor variasjon fra hav til fjell. Med "Natur i Norge" (NiN) settes denne variasjonen inn i et system som skal ligge til grunn for myndighetens arbeid med å kartlegge naturtyper.

  Artikkel Nyhetssak 15.04.2015 08:30 16.04.2015 10:24
 • Viktig informasjon om Artsobservasjoner versjon 2.0: Nå er det like før!
  En ny og forbedret registreringstjeneste for arter i Norge åpner den 7. mai! Er du usikker på om din registrerte brukerkonto har korrekte kontaktopplysninger? Om du er i tvil, bør du gjøre noen grep før vi stenger den gamle tjenesten. 

  Artikkel Nyhetssak 13.04.2015 08:19 24.04.2015 13:55
 • Arter på nett: Boblesneglene er på plass!
  Artsdatabanken legger i dag ut informasjon om den første marine gruppen i Arter på nett – nemlig boblesnegler. Universitetsmuseet i Bergen har vært ansvarlig for å tilrettelegge informasjon om boblesnegler for presentasjon på nett.

  Artikkel Nyhetssak 07.04.2015 12:02 09.04.2015 13:48
 • Løs lemenmysteriet!
  Et av de virkelige store mysteriene i naturen er knyttet til fenomenet «lemenår». Er det sammenheng mellom denne merkelige syklusen og klimaendringer? Ved å registrere lemen kan du hjelpe forskerne med å løse denne gåten!

  Artikkel Nyhetssak 30.03.2015 08:35 15.04.2015 08:50
 • Stor interesse for de foreløpige rødlistevurderingene
  Klikkenes tale er klar: De som har vært innom de foreløpige rødlisteresultatene er mest nysgjerrige på arter som gaupe, lirype, fjellrype og ulv.

  Artikkel Nyhetssak 30.03.2015 07:12 30.03.2015 09:02
 • Artsnavnebasen: Utlysning av tilskudd til navnearbeid 2015
  Navneregisteret Artsnavnebasen inneholder vitenskapelige navn på alle arter som er observert i Norge. Artsdatabanken åpner nå for søknader om tilskudd til arbeid som kvalitetssikrer data eller øker datamengden i navneregisteret.

  Artikkel Nyhetssak 22.03.2015 19:18 20.04.2015 07:23

1 2 3 4 5 6 7 8 20
› Se alle

1
› Se hele kalenderen