Aktuelt

 • Ny rekord for Artsobservasjoner!
  Nå har vi passert en million registreringer av vekster i Artsobservasjoner.no!  «Vinneren» er orkideen rødflangre, men det er den økende registreringen av fremmede arter som må ta den største æren.

  Artikkel Nyhetssak 22.07.2014 09:30 23.07.2014 11:24
 • Norges villbier på nett!
  Visste du at det finnes 206 ulike biearter i Norge? Nå lanserer vi villbiene i Arter på nett - og dermed muligheten til å ta med seg bilder og informasjon om disse artene på mobilen og ut i naturen!

  Artikkel Nyhetssak 09.07.2014 10:12 21.07.2014 13:42
 • Nå lanserer vi "Arter på nett"!
  Med informasjon om alle de norske storsommerfuglene åpner vi en gavepakke til alle som vil vite mer om arter! Informasjon om blant annet bier, marine snegler og moser lanseres fortløpende.

  Artikkel Nyhetssak 25.06.2014 07:37 30.06.2014 10:35
 • Gasellevepsen var ikke utdødd likevel!
  Vi trodde gaselleveps var utdødd i Norge – men det var bare inntil forskere i forrige uke var på leting etter broddveps i en vegg på Hvaler.

  Artikkel Nyhetssak 20.06.2014 10:24 21.06.2014 18:21
 • Skal du ut og fiske slimsporedyr i sommer?
  Kveite, breiflabb, torsk, sei, lyr, hyse, lange, lysing, flyndrer, ulker.  Det er mye man kan få på kroken en sommerdag på fjorden. Og har du fisket en av disse artene er sannsynligheten stor for at du har fått én eller flere arter av fiskeparasittene slimsporedyr med på kjøpet. 

  Artikkel Nyhetssak 20.06.2014 06:57 20.06.2014 11:49
 • Flere norske arter inn på den globale rødlista
  Den globale rødlista er nå oppdatert, og resultatene viser et økende antall truete arter. Lista inneholder blant annet seks nye planter som finnes i Norge. Eksempler på artsgrupper som har hatt, og fortsetter å ha en negativ utvikling internasjonalt, er de populære marisko-orkideene i tempererte regioner og lemurene på Madagaskar. 

  Artikkel Nyhetssak 18.06.2014 11:42 20.06.2014 12:43
 • Reke kan bli rødlistet i Sverige
  En revidert svensk rødliste for arter lanseres i april 2015, omtrent ett halvt år før vi lanserer en revidert rødliste for Norge. Den svenske ArtDatabanken åpner for innsyn i resultatene fra 14. juli, og de røper allerede nå at blant annet dypvannsreka kan havne på Rødlista.

  Artikkel Nyhetssak 13.06.2014 13:18 17.06.2014 11:38
 • Åtte nye prosjekter skal kartlegge artsmangfoldet
  Artsprosjektet er en stor satsing for å styrke kunnskapen om artsmangfoldet i Norge. Det pågår en rekke ulike kartleggingsprosjekter, her er de åtte som er nye av året:

  Artikkel Nyhetssak 12.06.2014 11:58 13.06.2014 12:28
 • Skoler samler kunnskap om fremmede arter
  Miljølære (Nettverk for miljølære) arrangerer hvert år en skolekampanje i forbindelse med Biomangfolddagen 22. mai. I år inviteres elever over hele Norge til å registrere fremmede arter i sitt nærområde. 

  Artikkel Nyhetssak 19.05.2014 13:38 19.05.2014 13:49
 • Se opp for en forsker nær deg!
  Om du ser noen som fekter rundt med hov, henger oppe i trær med lupe eller drar opp bunnslam fra havet i sommer, er sjansen stor for at det er kartleggere fra Artsprosjektet. I sommer reiser de landet rundt på jakt etter nye arter!

  Artikkel Nyhetssak 19.05.2014 06:44 16.06.2014 11:33
 • Artsnavnebasen – innvilget støtte til arbeid med navn
  Artsdatabankens styre har vedtatt å støtte tre søknader om tilskudd til navnearbeid. Dette gjelder artsgrupper der det er behov for revisjon på vitenskapelige navn i Artsnavnebasen. 

  Artikkel Nyhetssak 15.05.2014 11:31 17.06.2014 11:39
 • Artsprosjektet – innvilget støtte til workshops, seminarer og konferanser i 2014
  Seks søknader om tilskudd til nettverksbygging og oppbygging av kompetanse på dårlige kjente artsgrupper har fått innvilget støtte fra Artsdatabankens styre.

  Artikkel Nyhetssak 15.05.2014 09:32 17.06.2014 11:40

1 2 3 4 5 6 7 8 17
› Se alle

1
› Se hele kalenderen