Aktuelt

 • Artsobservasjoner synkroniseres med Artskart i juni
  En av funksjonene som ennå ikke er på plass i nye Artsobservasjoner, er synkronisering med karttjenesten Artskart. Dette vil være i orden om noen uker.

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 22.05.2015 13:14 22.05.2015 13:21
 • Arter på nett - kjenner du plantevepsene?
  I sommer kan du bli nærmere kjent med plantevepsenes hemmelige verden etter å ha lest deg opp hos Artsdatabanken. Planteveps er nemlig siste tilskudd til våre nettsider med kvalitetssikret artsinformasjon.

  Artikkel Nyhetssak 19.05.2015 11:22 19.05.2015 13:16
 • Åpent kurs i NiN-kartlegging
  Miljødirektoratet og Artsdatabanken arrangerer i samarbeid med Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum et 2-dagers teorikurs i NiN 2.0. Kurset er åpent for alle.

  Artikkel Nyhetssak 13.05.2015 11:11 22.05.2015 11:04
 • Symposium på artsmangfold og DNA-strekkoding
  Artsdatabanken og det norske nettverket for DNA-strekkoding (NorBOL) har gleden av å invitere til symposium på biodiversitet og DNA-strekkoding i Trondheim 11-12. november 2015. Konferansen har som mål å formidle ny kunnskap om arter i Norge og vise hvordan DNA-strekkoding bidrar til forståelsen av arters mangfold, biologi og økologi.

  Artikkel Nyhetssak 13.05.2015 08:57
 • Artsobservasjoner 2.0: Ting kan ta litt tid – noen tips til løsning
  Overgangen til nytt system for Artsobservasjoner har gått fint, men det har dukket opp noen utfordringer knyttet til epost-aktivering og antall brukere per epostadresse. Mange viser tålmodighet i denne oppstartsfasen – det setter vi stor pris på!

  Artikkel Artsobservasjoner, Nyhetssak 12.05.2015 13:16 13.05.2015 10:59
 • Artsobservasjoner - utfordringer med passord og bakgrunnskart er snart i orden!
  Etter at vi åpnet nye Artsobservasjoner i går ettermiddag, har aktiviteten vært stor i datasystemene. Det meste ser ut til å gå bra, men vi har utfordringer knyttet til to funksjoner:

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 08.05.2015 11:34 08.05.2015 12:26
 • Artsobservasjoner 2.0 - nytt system, nye muligheter!
  Nå er den nye versjonen av Artsobservasjoner på lufta! Vi håper den vil gi brukerne gode muligheter til å produsere store mengder data om arter i Norge.

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 07.05.2015 13:01 07.05.2015 18:33
 • Lansering av nye Artsobservasjoner: utfordringer de første dagene
  Snart lanseres den nye versjonen av Artsobservasjoner. Flere millioner observasjoner skal overføres fra det gamle systemet over i det nye - noe som vil påvirke brukeropplevelsen de første dagene. Her kan du lese hva dette vil bety for deg.

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 06.05.2015 08:51 07.05.2015 13:00
 • Artsobservasjoner 1.0. er stengt for rapportering
  Artsobservasjoner 2.0 gjøres nå klar til lansering 7 mai. Artsobservasjoner 1.0. er derfor tatt ned for å foreta migrering av databasen til ny versjon. Grunnen til dette er at ingen data skal gå tapt ved overgangen til ny versjon.  

  Artikkel Nyhetssak 04.05.2015 08:24 05.05.2015 09:31
 • Den svenske rødlista for arter er lansert
  En revidert svensk rødliste for arter er nå lansert. Resultatene viser i hovedsak ikke positiv utvikling for artsmangfoldet i Sverige, men det finnes lyspunkter for blant annet amfibier og de store pattedyrene.

  Artikkel Nyhetssak 30.04.2015 12:00 01.05.2015 20:39
 • Artsobservasjoner 2.0: Lansering utsettes en uke
  Lanseringen av ny versjon av Artsobservasjoner er utsatt en uke. Årsaken er at serverne allerede viser en overbelastning på grunn av tilsvarende lansering i Sverige.

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 24.04.2015 13:24 07.05.2015 12:08
 • Nyttige innspill til rødlistevurderingene
  Mange nyttige bidrag har tikket inn etter at vi i mars åpnet for innsyn i de foreløpige rødlistevurderingene av arter. Nå starter arbeidet med å vurdere innspillene, i samråd med ekspertkomiteene som gjør vurderingene av artenes status i Rødlista.

  Artikkel Nyhetssak 24.04.2015 11:31 24.04.2015 12:54

1 2 3 4 5 6 7 8 21
› Se alle

1
› Se hele kalenderen