Aktuelt

 • Lukter seg fram til mer kunnskap om trøfler
  Utstyrt med hunder, spesielt fremavlet og trent for å lukte seg frem til trøfler, har en gruppe forskere fra Naturhistorisk museum i Oslo vært på trøffeljakt i Norge. Målet har vært å fylle det store hullet i kunnskapen om norske trøfler.

  Artikkel Nyhetssak 25.04.2014 07:57 25.04.2014 08:54
 • Kronikk i Adresseavisen lørdag 12.04.2014 Verdien av kunnskap
  Amatørers kunnskap kan komme forskning og samfunn til gode. Artsobservasjoner er en slik suksessoppskrift.

  Artikkel Nyhetssak 24.04.2014 07:06 25.04.2014 07:28
 • Den norske metoden for risikovurdering av fremmede arter vurderes for bruk i EU
  EU er på utkikk etter gode metoder og systemer for å samle mer kunnskap om fremmede arter. Arbeidet som er gjort i Norge har fanget EUs interesse.

  Artikkel Nyhetssak 08.04.2014 12:26 13.04.2014 11:01
 • 20 fokusområder for arbeidet med fremmede arter i Europa
  Eksperter fra flere europeiske land samarbeider om å anbefale hva som bør ha fokus i arbeid knyttet til fremmede arter. For å kunne møte utfordringene spredning og etablering av fremmede arter medfører i Europa, må produksjon av relevant kunnskap prioriteres høyere enn i dag. Artsdatabanken har bidratt i arbeidet med anbefalingen.    

  Artikkel Nyhetssak 01.04.2014 09:30 01.04.2014 10:23
 • Artsprosjektet - mer kunnskap om artene
  Det er mye vi ennå ikke vet om hvilke planter, sopper og dyr som finnes i Norge. I vår nye brosjyre om Artsprosjektet kan du få et lite innblikk i den store kunnskapsproduksjonen som pågår. 

  Artikkel Nyhetssak 20.03.2014 14:09 15.04.2014 14:24
 • Vi setter navn på norske troll!
  Det er selvfølgelig ikke trollene fra eventyrene vi samler navn på i Artsdatabanken, men de små skrukketrollene som trives i kjellere, i trestubber eller andre fuktige steder. Hele 230 forslag til norske navn på skrukketroll og vannlevende teger er nå ute på høring!

  Artikkel Nyhetssak 19.03.2014 11:15 24.03.2014 10:14
 • Tilsvar - Gartnerforbundet og fremmede arter
  I et brev til Klima- og miljødepartementet, skriver generalsekretær Katrine Røed Melberg i Norsk Gartnerforbund (NGF) at de frykter at Artsdatabankens svartelisting av planter skal få alvorlige følger for økonomien i planteskolenæringen. Brevet, som også er omtalt av flere aviser, er sendt i forbindelse med høringen av Naturmangfoldlovens kapittel IV, og den planlagte forskrift for import og utsetting av fremmede arter.

  Artikkel Nyhetssak 12.03.2014 08:27 12.03.2014 08:57
 • Stor satsing på DNA-strekkoding i Norge!
  Artsdatabanken har vært en viktig støttespiller og bidragsyter til det norske initiativet innenfor DNA-strekkoding av arter. I går gikk startskuddet for NorBOLs nye rolle som nasjonal forskningsinfrastruktur for DNA-strekkoding.

  Artikkel Nyhetssak 11.03.2014 10:24 11.03.2014 13:23
 • Nyhetsbrev fra EU BON
  EU BONs andre nyhetsbrev inneholder blant annet informasjon om hvordan arbeidet knyttes opp til det internasjonale Naturpanelet (IPBES), og nyheter om internasjonale møter og konferanser.

  Artikkel Nyhetssak 11.03.2014 08:21 11.03.2014 12:42
 • Givende eksperimentering med data fra Artskart
  Den 7.–8. februar deltok Artsdatabanken på #Hack4NO, et «hackathon» med kultur- og naturdata. Artsdatabanken deltok som tilbyder av åpne data, og resultatene ble blant annet en ny app!

  Artikkel Nyhetssak 10.03.2014 09:05 11.03.2014 09:46
 • Utlysning av tilskudd til arbeid med artsnavn
  Artsdatabanken åpner nå for søknader om tilskudd til navnearbeid.

  Artikkel Nyhetssak 06.03.2014 14:47 12.04.2014 08:09
 • Artikkel Nyhetssak 28.02.2014 13:04 03.04.2014 12:42

1 2 3 4 5 6 7 8 15
› Se alle

1
› Se hele kalenderen