Aktuelt

 • Rødlista for arter - delta i brukerundersøkelse!
  Høsten 2015 skal Artsdatabanken legge frem en revidert Norsk rødliste for arter. Nå kan du hjelpe oss med å finne ut hvordan vi best kan formidle og presentere resultatene.

  Artikkel Nyhetssak 30.10.2014 12:33 30.10.2014 13:27
 • Slipp kunnskapen fri!
  Det er på høy tid at norske myndigheter stiller større og mer spesifikke krav til fagmiljøene om åpen deling av data, slik at samfunnet får åpen tilgang til kunnskapen om naturmangfoldet som vi har betalt for over skatteseddelen.

  Artikkel Nyhetssak 30.10.2014 09:39 30.10.2014 12:02
 • Fugleobservasjon nr. 10 millioner på plass i Artsobservasjoner!
  Artsobservasjoner er Artsdatabankens populære tjeneste på nett, der alle kan rapportere inn sine funn eller observasjoner av arter. Onsdag kveld ble en ny og imponerende milepæl i tjenestens seksårige liv nådd, da fuglerapport nr. 10 millioner tikket inn i databasen.

  Artikkel Nyhetssak 10.10.2014 13:54 10.10.2014 20:53
 • Artsdatabanken bidrar til Norges oppfølging av Aichi-målene
  Aichi-målene står sentralt når verdens nasjoner i disse dager samles i Sør-Korea i forbindelse med møtet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Artsdatabankens arbeid bidrar til Norges oppfølging av den internasjonale målsettingen om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020.

  Artikkel Nyhetssak 08.10.2014 12:40 09.10.2014 19:36
 • Statsbudsjettet 2015
  Regjeringen la i formiddag frem forslag til statsbudsjett for 2015. Forslaget medfører at Artsdatabanken i 2015 kan fortsette virksomheten på samme nivå som i år.

  Artikkel Nyhetssak 08.10.2014 11:14 08.10.2014 11:40
 • Artsprosjektet – tilskudd til nye kartleggingsprosjekter
  Artsdatabankens styre behandlet 30.september i alt 26 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i Norge. Av disse fikk ni søknader innvilget støtte.

  Artikkel Nyhetssak 01.10.2014 08:00 01.10.2014 08:48
 • Arter på nett: Gullveps - vrien, men vakker!
  Gullvepsene ser nesten ut som små edelsteiner, men mange av disse parasittene er vanskelige å artsbestemme. Etter omfattende kartlegging og DNA-strekkoding kjenner vi foreløpig til 37 arter i Norge. Nå lanserer vi informasjon om alle gullvepsene i Arter på nett. Klarer du å se forskjell?

  Artikkel Nyhetssak 30.09.2014 07:38 21.10.2014 09:51
 • NINA blir assosiert partner i EU-prosjektet EU BON
  Norsk institutt for naturforskning (NINA) har signert en samarbeidsavtale (MoU) med EU BON, som er et europeisk prosjekt innenfor biodiversitetsinformatikk.

  Artikkel Nyhetssak 29.09.2014 09:01 29.09.2014 09:22
 • Hva skal fisken hete?
  Er ruhå et dekkende navn på en ny haiart i Norge? Hva er språklig korrekt; «gylt» eller «gylte»? Heter det «stillehavssild» eller «stillehavsild»? Slike navneutfordringer og flere andre spennende tema ble diskutert da en gruppe eksperter på fisker nylig møttes hos Artsdatabanken i Trondheim.

  Artikkel Nyhetssak 26.09.2014 13:50 29.09.2014 12:35
 • Delta i internasjonal spørreundersøkelse om bruk av databaser for fremmede arter
  Som en del av EU COST-aksjonen Alien challenge, har Artsdatabanken fått i oppdrag å videreformidle en spørreundersøkelse om fremmede arter. Formålet er å finne ut hvilke databaser som benyttes mest i søk etter informasjon om disse artene.

  Artikkel Nyhetssak 10.09.2014 07:55 10.09.2014 08:33
 • Vellykket feltkurs i naturtypekartlegging
  Den nye versjonen av Naturtyper i Norge (NiN) skal i størst mulig grad tilpasses behovet til de som skal bruke systemet til daglig. I starten av september ble det arrangert et feltkurs hvor målet var å gi brukerne innblikk i praktisk kartlegging etter NiN og få innspill til systemets kartleggingsveileder.

  Artikkel Nyhetssak 09.09.2014 09:57 30.09.2014 07:57
 • Hør mer om DNA-strekkoding
  Lurer du på hvordan DNA-strekkoding fungerer og hvilken betydning denne metoden kan ha innenfor flere områder? Hør NRK Ekkos reportasje om DNA-strekkoding og kartlegging av arter.

  Artikkel Nyhetssak 06.08.2014 11:13 27.08.2014 07:00

1 2 3 4 5 6 7 8 18
› Se alle

1 2
› Se hele kalenderen