Aktuelt

 • Artsdatabanken søker nå etter biolog/økolog
  Artsdatabanken søker nå etter biolog/økolog (rådgiver/seniorrådgiver, kode 1434/1364) i 100 % fast stilling.

  Artikkel Nyhetssak 20.04.2015 10:58 20.04.2015 13:44
 • Vil du jobbe som IKT-utvikler i Artsdatabanken?
  Artsdatabanken søker nå etter IKT-utvikler (avdelingsingeniør/overingeniør, kode 1085/1087) i 100 % fast stilling.

  Artikkel Nyhetssak 20.04.2015 10:47 20.04.2015 13:46
 • Natur i Norge (NiN) - Faste rammer og stor fleksibilitet
  Artsdatabanken lanserte i dag Natur i Norge (NiN) 2.0, et system for inndeling og systematisering av naturen. Natur i Norge bygger på tre hoveddeler. Den ene håndterer skala, den andre deler naturen inn i typer, mens den tredje gir mulighet til å beskrive all variasjon i naturen.

  Artikkel Nyhetssak 15.04.2015 12:45 15.04.2015 13:44
 • NiN 2.0 er lansert!
  Naturen i Norge er mangfoldig, med stor variasjon fra hav til fjell. Med "Natur i Norge" (NiN) settes denne variasjonen inn i et system som skal ligge til grunn for myndighetens arbeid med å kartlegge naturtyper.

  Artikkel Nyhetssak 15.04.2015 08:30 16.04.2015 10:24
 • Viktig informasjon om Artsobservasjoner versjon 2.0: Nå er det like før!
  En ny og forbedret registreringstjeneste for arter i Norge åpner den 29. april! Er du usikker på om din registrerte brukerkonto har korrekte kontaktopplysninger? Om du er i tvil, bør du gjøre noen grep før vi stenger den gamle tjenesten. 

  Artikkel Nyhetssak 13.04.2015 08:19 14.04.2015 08:36
 • Arter på nett: Boblesneglene er på plass!
  Artsdatabanken legger i dag ut informasjon om den første marine gruppen i Arter på nett – nemlig boblesnegler. Universitetsmuseet i Bergen har vært ansvarlig for å tilrettelegge informasjon om boblesnegler for presentasjon på nett.

  Artikkel Nyhetssak 07.04.2015 12:02 09.04.2015 13:48
 • Kunngjøring om konkurranse: Artsdatabanken søker nå etter teknisk ekspert
  Naturtyper i Norge (NiN) er Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem for naturvariasjon. Systemet skal være en nasjonal infrastruktur for naturtyper, og det skal etableres en sentral database med kartløsning som en del av denne infrastrukturen. Derfor har vi nå behov for teknisk ekspert som kan bidra med utforming av bruker scenarier, systematisering av datastrukturen og å modellere dataflyten, spesielt ved å ivareta gjennomgående konsistens.

  Artikkel Nyhetssak 31.03.2015 08:49 31.03.2015 08:51
 • Løs lemenmysteriet!
  Et av de virkelige store mysteriene i naturen er knyttet til fenomenet «lemenår». Er det sammenheng mellom denne merkelige syklusen og klimaendringer? Ved å registrere lemen kan du hjelpe forskerne med å løse denne gåten!

  Artikkel Nyhetssak 30.03.2015 08:35 15.04.2015 08:50
 • Stor interesse for de foreløpige rødlistevurderingene
  Klikkenes tale er klar: De som har vært innom de foreløpige rødlisteresultatene er mest nysgjerrige på arter som gaupe, lirype, fjellrype og ulv.

  Artikkel Nyhetssak 30.03.2015 07:12 30.03.2015 09:02
 • Artsnavnebasen: Utlysning av tilskudd til navnearbeid 2015
  Navneregisteret Artsnavnebasen inneholder vitenskapelige navn på alle arter som er observert i Norge. Artsdatabanken åpner nå for søknader om tilskudd til arbeid som kvalitetssikrer data eller øker datamengden i navneregisteret.

  Artikkel Nyhetssak 22.03.2015 19:18 20.04.2015 07:23
 • Begrepet «truet» kan skape forvirring
  De foreløpige resultatene fra Rødlista 2015 viser at laks ikke er vurdert som truet. Samtidig omtales villaksen i andre sammenhenger som om den er truet. Dette kan virke forvirrende og skyldes at begrepet blir definert ulikt av forskjellige aktører.

  Artikkel Nyhetssak 13.03.2015 11:01 20.03.2015 09:05
 • Det «ukjente» havet åpner seg
  Det marine livet blir mer og mer kjent for oss mennesker. Gjennom Artsprosjektet er det hittil registrert 157 nye arter i norske farvann.

  Artikkel Nyhetssak 13.03.2015 10:27 13.03.2015 11:46

1 2 3 4 5 6 7 8 20
› Se alle

1
› Se hele kalenderen