Aktuelt

 • Nytt i Artsobservasjoner: Forbedret import og regler for bildekommentarer
  Det kommer stadig forbedret funksjonalitet i Artsobservasjoner: Nå går det blant annet raskere å lagre endringer i funn. I tillegg er excel-import forbedret slik at man får mindre etterarbeid før man publiserer sine funn.

  Artikkel Artsobservasjoner, Nyhetssak 29.05.2015 13:32 29.05.2015 13:39
 • Artsprosjektet – støtte til nettverkstiltak
  Artsdatabankens styre har vedtatt å støtte tre søknader om tilskudd til nettverksbygging og oppbygging av kompetanse på dårlige kjente artsgrupper.

  Artikkel Nyhetssak 29.05.2015 11:45 29.05.2015 12:21
 • Arter på nett - seks prosjekter får støtte
  Artsdatabankens styre har vedtatt å støtte seks søknader om tilskudd til Arter på nett.

  Artikkel Nyhetssak 29.05.2015 11:35 29.05.2015 13:17
 • Artsnavnebasen – støtte til arbeid med navn
  Artsdatabankens styre har vedtatt å støtte fire søknader om tilskudd til navnearbeid. Artsnavnebasen inneholder vitenskapelig navn på alle kjente arter fra Norge.

  Artikkel Nyhetssak 29.05.2015 11:10 29.05.2015 12:21
 • Bli med på BioBlitz - bidra med din kunnskap om naturen!
  Den 7. juni inviterer vi til å delta i en såkalt BioBlitz på Fornebu – her kan alle interesserte hjelpe flere eksperter med å finne og registrere arter i Artsobservasjoner!

  Artikkel Nyhetssak 27.05.2015 11:43 28.05.2015 12:53
 • Artsobservasjoner synkroniseres med Artskart i juni
  En av funksjonene som ennå ikke er på plass i nye Artsobservasjoner, er synkronisering med karttjenesten Artskart. Dette vil være i orden om noen uker.

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 22.05.2015 13:14 22.05.2015 13:21
 • Arter på nett - kjenner du plantevepsene?
  I sommer kan du bli nærmere kjent med plantevepsenes hemmelige verden etter å ha lest deg opp hos Artsdatabanken. Planteveps er nemlig siste tilskudd til våre nettsider med kvalitetssikret artsinformasjon.

  Artikkel Nyhetssak 19.05.2015 11:22 19.05.2015 13:16
 • Åpent kurs i NiN-kartlegging
  Miljødirektoratet og Artsdatabanken arrangerer i samarbeid med Universitetet i Oslo, Naturhistorisk museum et 2-dagers teorikurs i NiN 2.0. Kurset er åpent for alle.

  Artikkel Nyhetssak 13.05.2015 11:11 22.05.2015 11:04
 • Symposium på artsmangfold og DNA-strekkoding
  Artsdatabanken og det norske nettverket for DNA-strekkoding (NorBOL) har gleden av å invitere til symposium på biodiversitet og DNA-strekkoding i Trondheim 11-12. november 2015. Konferansen har som mål å formidle ny kunnskap om arter i Norge og vise hvordan DNA-strekkoding bidrar til forståelsen av arters mangfold, biologi og økologi.

  Artikkel Nyhetssak 13.05.2015 08:57
 • Artsobservasjoner 2.0: Ting kan ta litt tid – noen tips til løsning
  Overgangen til nytt system for Artsobservasjoner har gått fint, men det har dukket opp noen utfordringer knyttet til epost-aktivering og antall brukere per epostadresse. Mange viser tålmodighet i denne oppstartsfasen – det setter vi stor pris på!

  Artikkel Artsobservasjoner, Nyhetssak 12.05.2015 13:16 13.05.2015 10:59
 • Artsobservasjoner - utfordringer med passord og bakgrunnskart er snart i orden!
  Etter at vi åpnet nye Artsobservasjoner i går ettermiddag, har aktiviteten vært stor i datasystemene. Det meste ser ut til å gå bra, men vi har utfordringer knyttet til to funksjoner:

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 08.05.2015 11:34 08.05.2015 12:26
 • Artsobservasjoner 2.0 - nytt system, nye muligheter!
  Nå er den nye versjonen av Artsobservasjoner på lufta! Vi håper den vil gi brukerne gode muligheter til å produsere store mengder data om arter i Norge.

  Artikkel Nyhetssak, Artsobservasjoner 07.05.2015 13:01 28.05.2015 12:46

1 2 3 4 5 6 7 8 21
› Se alle

1 2
› Se hele kalenderen