Aktuelt

 • Delta i internasjonal spørreundersøkelse om bruk av databaser for fremmede arter
  Som en del av EU COST-aksjonen Alien challenge, har Artsdatabanken fått i oppdrag å videreformidle en spørreundersøkelse om fremmede arter. Formålet er å finne ut hvilke databaser som benyttes mest i søk etter informasjon om disse artene.

  Artikkel Nyhetssak 10.09.2014 07:55 10.09.2014 08:33
 • Vellykket feltkurs i naturtypekartlegging
  Den nye versjonen av Naturtyper i Norge (NiN) skal i størst mulig grad tilpasses behovet til de som skal bruke systemet til daglig. Forrige uke ble det arrangert et feltkurs hvor målet var å gi brukerne innblikk i praktisk kartlegging etter NiN og få innspill til systemets kartleggingsveileder.

  Artikkel Nyhetssak 09.09.2014 09:57 17.09.2014 07:48
 • Hør mer om DNA-strekkoding
  Lurer du på hvordan DNA-strekkoding fungerer og hvilken betydning denne metoden kan ha innenfor flere områder? Hør NRK Ekkos reportasje om DNA-strekkoding og kartlegging av arter.

  Artikkel Nyhetssak 06.08.2014 11:13 27.08.2014 07:00
 • Fugletall fra Artsobservasjoner i rapport
  Siden lanseringen i 2008 er det rapportert over 9.5 millioner fugleobservasjoner i Artsobservasjoner. Nå har Norsk ornitologisk forening laget historiens første publikasjon kun basert på disse dataene. 

  Artikkel Nyhetssak 05.08.2014 12:56 05.08.2014 13:05
 • Ny rekord for Artsobservasjoner!
  Nå har vi passert en million registreringer av vekster i Artsobservasjoner.no!  «Vinneren» er orkideen rødflangre, men det er den økende registreringen av fremmede arter som må ta den største æren.

  Artikkel Nyhetssak 22.07.2014 09:30 23.07.2014 11:24
 • Norges villbier på nett!
  Visste du at det finnes 206 ulike biearter i Norge? Nå lanserer vi villbiene i Arter på nett - og dermed muligheten til å ta med seg bilder og informasjon om disse artene på mobilen og ut i naturen!

  Artikkel Nyhetssak 09.07.2014 10:12 05.08.2014 10:59
 • Nå lanserer vi "Arter på nett"!
  Med informasjon om alle de norske storsommerfuglene åpner vi en gavepakke til alle som vil vite mer om arter! Informasjon om blant annet bier, marine snegler og moser lanseres fortløpende.

  Artikkel Nyhetssak 25.06.2014 07:37 30.06.2014 10:35
 • Gasellevepsen var ikke utdødd likevel!
  Vi trodde gaselleveps var utdødd i Norge – men det var bare inntil forskere i forrige uke var på leting etter broddveps i en vegg på Hvaler.

  Artikkel Nyhetssak 20.06.2014 10:24 21.06.2014 18:21
 • Skal du ut og fiske slimsporedyr i sommer?
  Kveite, breiflabb, torsk, sei, lyr, hyse, lange, lysing, flyndrer, ulker.  Det er mye man kan få på kroken en sommerdag på fjorden. Og har du fisket en av disse artene er sannsynligheten stor for at du har fått én eller flere arter av fiskeparasittene slimsporedyr med på kjøpet. 

  Artikkel Nyhetssak 20.06.2014 06:57 20.06.2014 11:49
 • Flere norske arter inn på den globale rødlista
  Den globale rødlista er nå oppdatert, og resultatene viser et økende antall truete arter. Lista inneholder blant annet seks nye planter som finnes i Norge. Eksempler på artsgrupper som har hatt, og fortsetter å ha en negativ utvikling internasjonalt, er de populære marisko-orkideene i tempererte regioner og lemurene på Madagaskar. 

  Artikkel Nyhetssak 18.06.2014 11:42 20.06.2014 12:43
 • Reke kan bli rødlistet i Sverige
  En revidert svensk rødliste for arter lanseres i april 2015, omtrent ett halvt år før vi lanserer en revidert rødliste for Norge. Den svenske ArtDatabanken åpner for innsyn i resultatene fra 14. juli, og de røper allerede nå at blant annet dypvannsreka kan havne på Rødlista.

  Artikkel Nyhetssak 13.06.2014 13:18 17.06.2014 11:38
 • Åtte nye prosjekter skal kartlegge artsmangfoldet
  Artsprosjektet er en stor satsing for å styrke kunnskapen om artsmangfoldet i Norge. Det pågår en rekke ulike kartleggingsprosjekter, her er de åtte som er nye av året:

  Artikkel Nyhetssak 12.06.2014 11:58 13.06.2014 12:28

1 2 3 4 5 6 7 8 17
› Se alle

1
› Se hele kalenderen