Aktuelt

 • Norges øyenstikkere åpenbarer seg i Arter på nett
  Få insekter har fascinert og trollbundet oss mer enn de majestetiske øyenstikkerne. De er store, vakre og for noen kanskje også litt skremmende, noe som gjenspeiles i den rike variasjonen av lokale navn på disse dyrene. Nå kan du møte alle øyenstikkerne i Norge og noen til i Arter på nett.

  Artikkel Nyhetssak 09.10.2015 09:06 09.10.2015 14:26
 • Arter på nett - hettesoppene er her!
  De er ørsmå og vokser tilsynelatende på hva som helst. På engelsk kalles flere av dem «alvehatter». Lær mer om de eventyrlige hettesoppene i Arter på nett.

  Artikkel Nyhetssak 07.10.2015 12:14 09.10.2015 14:30
 • Lansering av ny Norsk rødliste for arter – meld deg på NATUR 2015!
  Den 18. november legger Artsdatabanken frem en ny rødliste for arter. Dette gjøres i forbindelse med konferansen NATUR 2015 i Oslo. Program og påmeldingsskjema er nå klart – så her gjelder det å være rask til å sikre seg en plass.

  Artikkel Nyhetssak 30.09.2015 10:35 02.10.2015 07:41
 • Besøk Artsdatabankens fantastiske univers!
  Artsdatabanken samler og formidler kunnskap om naturmangfold, men vi driver ikke med forskning, og er ikke en del av forvaltningen. Så hvordan fungerer egentlig Artsdatabanken? Ta en titt på filmene vi har laget om oss selv - vi håper du både blir overrasket og opplyst! 

  Artikkel Nyhetssak 30.09.2015 08:47 09.10.2015 07:40
 • Artsprosjektet – tilskudd til nye kartleggingsprosjekter
  Artsdatabankens styre behandlet 29.september i alt 25 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i Norge. Av disse fikk ni søknader innvilget støtte.

  Artikkel Nyhetssak 30.09.2015 07:50 30.09.2015 10:42
 • ForBio fortsetter den gode jobben
  Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) startet i 2010, med et samarbeid mellom norske og svenske universiteter. I løpet av 5 år er det bygd opp et rikt tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere, og alle nordiske land er nå inkludert i samarbeidet. Da er det godt å vite at dette viktige arbeidet vil fortsette fram til 2020.

  Artikkel Nyhetssak 28.09.2015 08:54 09.10.2015 07:41
 • Artsmangfold og DNA-strekkoding
  Artsdatabanken og Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL) inviterer til symposiet Biodiversity & DNA barcoding i Trondheim 11–12 november 2015.

  Artikkel Nyhetssak 16.09.2015 08:57 12.10.2015 07:54
 • Artsprosjektet – 36 ukjente pelsmollusker dukket opp fra dypet
  Nede i mudderet i de dypeste søkkene på bunnen av de dypeste fjordene bor pelsmolluskene, en gruppe arter vi før hadde lite kunnskap om. Tre års kartlegging i regi av Artsprosjektet har endret radikalt på dette. Blant annet er det funnet 36 arter som er nye for vitenskapen

  Artikkel Nyhetssak 10.09.2015 16:16 14.09.2015 10:54
 • Ønsker du å motta nyhetsbrev fra Artsdatabanken?
  Artsdatabanken gjenopptar nå praksisen med å sende ut nyhetsbrev på e-post. Ønsker du å motta nyhetsbrevet må du registrere e-postadressen din.

  Artikkel Nyhetssak 09.09.2015 14:12 09.10.2015 07:42
 • Flere arter på vei inn i Arter på nett
  I dag kan du finne informasjon om 1400 arter i Arter på nett. I løpet av kort tid fyller vi på med mer, blant annet øyenstikkere, sjøfugler og hettesopper!

  Artikkel Nyhetssak 08.09.2015 10:18 07.10.2015 12:35
 • Rødlista 2015: Det nærmer seg lansering!
  Den 18. november lanseres resultatet av et omfattende arbeid med å vurdere hvilke arter i Norge som har en risiko for å dø ut.

  Artikkel Nyhetssak 02.09.2015 08:02 02.10.2015 14:01
 • Artsdatabanken svarer NIBIO: Hva sier skogstatistikken om rødlistearter?
  I artikkelen "Død ved er mat for tusenvis av sopper" stiller forskere ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kritiske spørsmål til rødlistevurderingene fra 2010. De mener det er et "misforhold" mellom antall arter på Rødlista knyttet til død ved og mengden død ved i norske skoger, og reflekterer over om dette kan skyldes feilaktige antakelser om artenes bestandsutvikling. 

  Artikkel Nyhetssak 28.08.2015 11:06 01.09.2015 09:51

1 2 3 4 5 6 7 8 23
› Se alle

1
› Se hele kalenderen