Aktuelt

 • 2355 arter i Norge er truet
  Av de 20 915 artene som er vurdert, står 4438 (21 %) arter på Norsk rødliste for arter 2015. Av disse er 2355 (11 %) vurdert å være truet.

  Artikkel Nyhetssak 16.11.2015 14:02 26.11.2015 09:57
 • Førstkommende onsdag kl. 10 lanseres Norsk rødliste for arter 2015
  Onsdag 18. november klokken 10.00 kan du se resultatet av arbeidet til 90 eksperter, som det siste året har vurdert norske arter med tanke på en eventuel plass på Norsk rødliste 2015.

  Artikkel Nyhetssak 16.11.2015 10:35 19.11.2015 10:17
 • Arter på nett - sjøfuglene er på plass
  Mange sjøfuglarter har gått dramatisk tilbake i antall de siste tiårene, og er i dag rødlistet. Når Artsdatabanken lanserer Rødlista 2015 den 18. november, får du vite hvordan det går med sjøfuglene. Tiden frem til da kan du jo bruke på å bli kjent med dem i Arter på nett.

  Artikkel Nyhetssak 10.11.2015 13:04 18.11.2015 08:39
 • DNA-strekkodingens far besøker Norge
  Verdens biologiske mangfold går tapt med en hastighet større enn noen sinne. Samtidig vet vi at vi bare kjenner til og har beskrevet rundt 10-15% av artene som finnes. Med andre ord: Vi risikerer å miste arter før de blir kjent for vitenskapen og deres potensielle nytteverdi for menneskene kan kartlegges.

  Artikkel Nyhetssak 09.11.2015 13:13 09.11.2015 18:11
 • Lansering av Rødlista 2015 – påmeldingsfristen er forlenget
  Under konferansen NATUR 2015 onsdag 18. november legger Artsdatabanken frem en ny Rødliste for arter i Norge. Vi har fortsatt noen ledige plasser ledig og har forlenget påmeldingsfristen frem til fredag 6. november. 

  Artikkel Nyhetssak 02.11.2015 12:02 02.11.2015 12:24
 • Norges øyenstikkere åpenbarer seg i Arter på nett
  Få insekter har fascinert og trollbundet oss mer enn de majestetiske øyenstikkerne. De er store, vakre og for noen kanskje også litt skremmende, noe som gjenspeiles i den rike variasjonen av lokale navn på disse dyrene. Nå kan du møte alle øyenstikkerne i Norge og noen til i Arter på nett.

  Artikkel Nyhetssak 09.10.2015 09:06 10.11.2015 22:40
 • Arter på nett - hettesoppene er her!
  De er ørsmå og vokser tilsynelatende på hva som helst. På engelsk kalles flere av dem «alvehatter». Lær mer om de eventyrlige hettesoppene i Arter på nett.

  Artikkel Nyhetssak 07.10.2015 12:14 10.11.2015 22:41
 • Besøk Artsdatabankens fantastiske univers!
  Artsdatabanken samler og formidler kunnskap om naturmangfold, men vi driver ikke med forskning, og er ikke en del av forvaltningen. Så hvordan fungerer egentlig Artsdatabanken? Ta en titt på filmene vi har laget om oss selv - vi håper du både blir overrasket og opplyst! 

  Artikkel Nyhetssak 30.09.2015 08:47 18.11.2015 08:39
 • Artsprosjektet – tilskudd til nye kartleggingsprosjekter
  Artsdatabankens styre behandlet 29.september i alt 25 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i Norge. Av disse fikk ni søknader innvilget støtte.

  Artikkel Nyhetssak 30.09.2015 07:50 30.09.2015 10:42
 • ForBio fortsetter den gode jobben
  Forskerskolen i biosystematikk (ForBio) startet i 2010, med et samarbeid mellom norske og svenske universiteter. I løpet av 5 år er det bygd opp et rikt tilbud av praktiske og teoretiske kurs, med internasjonalt anerkjente kursholdere, og alle nordiske land er nå inkludert i samarbeidet. Da er det godt å vite at dette viktige arbeidet vil fortsette fram til 2020.

  Artikkel Nyhetssak 28.09.2015 08:54 16.11.2015 09:21
 • Artsmangfold og DNA-strekkoding
  Artsdatabanken og Norwegian Barcode of Life Network (NorBOL) inviterer til symposiet Biodiversity & DNA barcoding i Trondheim 11–12 november 2015.

  Artikkel Nyhetssak 16.09.2015 08:57 16.11.2015 09:20
 • Artsprosjektet – 36 ukjente pelsmollusker dukket opp fra dypet
  Nede i mudderet i de dypeste søkkene på bunnen av de dypeste fjordene bor pelsmolluskene, en gruppe arter vi før hadde lite kunnskap om. Tre års kartlegging i regi av Artsprosjektet har endret radikalt på dette. Blant annet er det funnet 36 arter som er nye for vitenskapen

  Artikkel Nyhetssak 10.09.2015 16:16 14.09.2015 10:54

1 2 3 4 5 6 7 8 23
› Se alle
 • MAREANO
  Samarbeidsmøte

  15.
  desember
  06.01.2015 03:20 23.11.2015 09:19
 • 16.
  desember
  05.01.2015 03:20 28.04.2015 12:16

1
› Se hele kalenderen