Aktuelt

 • Fugleobservasjon nr. 10 millioner på plass i Artsobservasjoner!
  Artsobservasjoner er Artsdatabankens populære tjeneste på nett, der alle kan rapportere inn sine funn eller observasjoner av arter. Onsdag kveld ble en ny og imponerende milepæl i tjenestens seksårige liv nådd, da fuglerapport nr. 10 millioner tikket inn i databasen.

  Artikkel Nyhetssak 10.10.2014 13:54 10.10.2014 20:53
 • Artsdatabanken bidrar til Norges oppfølging av Aichi-målene
  Aichi-målene står sentralt når verdens nasjoner i disse dager samles i Sør-Korea i forbindelse med møtet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Artsdatabankens arbeid bidrar til Norges oppfølging av den internasjonale målsettingen om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020.

  Artikkel Nyhetssak 08.10.2014 12:40 09.10.2014 19:36
 • Statsbudsjettet 2015
  Regjeringen la i formiddag frem forslag til statsbudsjett for 2015. Forslaget medfører at Artsdatabanken i 2015 kan fortsette virksomheten på samme nivå som i år.

  Artikkel Nyhetssak 08.10.2014 11:14 08.10.2014 11:40
 • Artsprosjektet – tilskudd til nye kartleggingsprosjekter
  Artsdatabankens styre behandlet 30.september i alt 26 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i Norge. Av disse fikk ni søknader innvilget støtte.

  Artikkel Nyhetssak 01.10.2014 08:00 01.10.2014 08:48
 • Arter på nett: Gullveps - vrien, men vakker!
  Gullvepsene ser nesten ut som små edelsteiner, men mange av disse parasittene er vanskelige å artsbestemme. Etter omfattende kartlegging og DNA-strekkoding kjenner vi foreløpig til 37 arter i Norge. Nå lanserer vi informasjon om alle gullvepsene i Arter på nett. Klarer du å se forskjell?

  Artikkel Nyhetssak 30.09.2014 07:38 21.10.2014 09:51
 • NINA blir assosiert partner i EU-prosjektet EU BON
  Norsk institutt for naturforskning (NINA) har signert en samarbeidsavtale (MoU) med EU BON, som er et europeisk prosjekt innenfor biodiversitetsinformatikk.

  Artikkel Nyhetssak 29.09.2014 09:01 29.09.2014 09:22
 • Hva skal fisken hete?
  Er ruhå et dekkende navn på en ny haiart i Norge? Hva er språklig korrekt; «gylt» eller «gylte»? Heter det «stillehavssild» eller «stillehavsild»? Slike navneutfordringer og flere andre spennende tema ble diskutert da en gruppe eksperter på fisker nylig møttes hos Artsdatabanken i Trondheim.

  Artikkel Nyhetssak 26.09.2014 13:50 29.09.2014 12:35
 • Delta i internasjonal spørreundersøkelse om bruk av databaser for fremmede arter
  Som en del av EU COST-aksjonen Alien challenge, har Artsdatabanken fått i oppdrag å videreformidle en spørreundersøkelse om fremmede arter. Formålet er å finne ut hvilke databaser som benyttes mest i søk etter informasjon om disse artene.

  Artikkel Nyhetssak 10.09.2014 07:55 10.09.2014 08:33
 • Vellykket feltkurs i naturtypekartlegging
  Den nye versjonen av Naturtyper i Norge (NiN) skal i størst mulig grad tilpasses behovet til de som skal bruke systemet til daglig. I starten av september ble det arrangert et feltkurs hvor målet var å gi brukerne innblikk i praktisk kartlegging etter NiN og få innspill til systemets kartleggingsveileder.

  Artikkel Nyhetssak 09.09.2014 09:57 30.09.2014 07:57
 • Hør mer om DNA-strekkoding
  Lurer du på hvordan DNA-strekkoding fungerer og hvilken betydning denne metoden kan ha innenfor flere områder? Hør NRK Ekkos reportasje om DNA-strekkoding og kartlegging av arter.

  Artikkel Nyhetssak 06.08.2014 11:13 27.08.2014 07:00
 • Fugletall fra Artsobservasjoner i rapport
  Siden lanseringen i 2008 er det rapportert over 9.5 millioner fugleobservasjoner i Artsobservasjoner. Nå har Norsk ornitologisk forening laget historiens første publikasjon kun basert på disse dataene. 

  Artikkel Nyhetssak 05.08.2014 12:56 05.08.2014 13:05
 • Ny rekord for Artsobservasjoner!
  Nå har vi passert en million registreringer av vekster i Artsobservasjoner.no!  «Vinneren» er orkideen rødflangre, men det er den økende registreringen av fremmede arter som må ta den største æren.

  Artikkel Nyhetssak 22.07.2014 09:30 23.07.2014 11:24

1 2 3 4 5 6 7 8 17
› Se alle

1
› Se hele kalenderen