Aktuelt

 • Nytt fra EU BON
  EU BONs fjerde nyhetsbrev viser aktiviteter innenfor bl.a. brukerinvolvering og Citizen Science, hvor Artsdatabanken også har bidratt.

  Artikkel Nyhetssak 26.02.2015 22:36 26.02.2015 22:44
 • Naturens goder - nå må vi bry oss
  I dag, 25. februar underskrives en avtale mellom det globale Naturpanelet (IPBES) og norske myndigheter, som sikrer opprettelsen av en norsk støtteenhet med hovedfokus på kapasitetsbygging.

  Artikkel Nyhetssak 26.02.2015 21:24 26.02.2015 22:18
 • Presisering om rypa og innsynet
  Mandag 2. mars åpner Artsdatabanken for innsyn i de foreløpige resultatene fra rødlisten. I dag ble de første foreløpige resultatene presentert i Aftenposten, som har valgt å vinkle saken på at lirype og fjellrype er på Rødlista.

  Artikkel Nyhetssak 25.02.2015 11:22 25.02.2015 11:26
 • Bidra med kunnskap til Rødlista 2015
  Artsdatabanken åpner mandag den 2.mars for innsyn i foreløpige resultater fra Rødlista for arter. Formålet er først og fremst at de som har utfyllende informasjon om artene skal få gi sine innspill, og dermed bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget.

  Artikkel Nyhetssak 24.02.2015 09:27 27.02.2015 15:29
 • Arken er full!
  Vi har klart det: Navnene på alle artene som er kjent fra Norge er samlet på ett sted!

  Artikkel Nyhetssak 18.02.2015 12:03 23.02.2015 12:17
 • God respons på brukerundersøkelse om rødlista
  I november 2014 inviterte Artsdatabanken til en brukerundersøkelse i forbindelse med revisjonen av Norsk rødliste for arter. Responsen var svært god, og resultatene viser blant annet at mange vil ha mer informasjon på nett, og mindre i bok.

  Artikkel Nyhetssak 21.01.2015 14:23 26.02.2015 09:55
 • Nye kartleggingsprosjekter sparkes i gang
  I 2015 starter nye kartleggingsprosjekter som vil gi oss mer kunnskap om artsmangfoldet i Norge, deriblant ny viten om rødlistede arter og økologiske sammenhenger.

  Artikkel Nyhetssak 20.01.2015 13:45 18.02.2015 12:54
 • Årets julegave fra Artsdatabanken og Naturhistorisk museum
  Insektene er den mest artsrike og varierte dyregruppen på jorden. Nå pakker vi ut informasjon om alle insektordenene – og ønsker med dette en god jul til alle!

  Artikkel Nyhetssak 18.12.2014 10:17 19.12.2014 12:22
 • Har DU bruk for en ukas art eller to?
  I vel ett år har vi hver uke presentert en art under vignetten «Ukas art». Dette har vært små, gjerne litt uortodokse fortellinger om arter – som har vist seg å være populære. Nå oppfordrer vi alle til å hjelpe oss å spre disse historiene videre!

  Artikkel Nyhetssak 17.12.2014 08:23 16.02.2015 09:41
 • Kongens fortjenstmedalje til Karl Baadsvik
  Karl Baadsvik har blitt tildelt Kongens fortjenestmedalje for sitt pionerarbeid på flere områder innenfor oppbygging av kunnskapen om norsk natur.

  Artikkel Nyhetssak 16.12.2014 11:53 17.12.2014 08:26
 • Dypdykk i fiskesamlingen ga ny kunnskap om Gyrodactylus
  Da Naturhistorisk museum (NHM) i Oslo bygde opp museets fiskesamling, hadde de kanskje ikke i tankene at de med på kjøpet fikk en samling av fiskenes parasitter. En gruppe forskere har nå vært på jakt i fiskesamlingen - for å kartlegge parasitter i slekten Gyrodactylus. Resultatet har gitt oss ny kunnskap om denne store gruppen fiskeparasitter, kunnskap som mellom annet kan hjelpe oss å forstå lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

  Artikkel Nyhetssak 15.12.2014 12:43 15.12.2014 15:57
 • Strekkodene strømmer inn fra Artsprosjektet
  16000 strekkoder fra 5000 arter er hittil blitt samlet inn i Norge. Rundt 70 prosent av materialet, om lag 4000 arter, kommer fra Artsprosjektet – et initiativ som samler kunnskap om artsmangfoldet, og gir viktige bidrag til en kunnskapsbasert forvaltning av naturen.

  Artikkel Nyhetssak 17.11.2014 14:16 18.11.2014 13:40

1 2 3 4 5 6 7 8 19
› Se alle

1
› Se hele kalenderen