Aktuelt

 • Strekkodene strømmer inn fra Artsprosjektet
  16000 strekkoder fra 5000 arter er hittil blitt samlet inn i Norge. Rundt 70 prosent av materialet, om lag 4000 arter, kommer fra Artsprosjektet – et initiativ som samler kunnskap om artsmangfoldet, og gir viktige bidrag til en kunnskapsbasert forvaltning av naturen.

  Artikkel Nyhetssak 17.11.2014 14:16 18.11.2014 13:40
 • Velkommen til Artsprosjektdagene!
  Den årlige samlingen i Artsprosjektet arrangeres 18.-19. november i Trondheim. Denne gangen åpner vi også deler av programmet for alle som har lyst til å få med seg siste nytt om artsmangfoldet i Norge.

  Artikkel Nyhetssak 14.11.2014 14:29 16.11.2014 17:03
 • Store mengder data om biologisk mangfold ikke åpent tilgjengelig!
  Artsdatabanken har deltatt i en undersøkelse for å identifisere eksisterende datakilder og kunnskapshull  knyttet til biologisk mangfold. To tredeler av de data som er omfattet av undersøkelsen er ikke åpent tilgjengelig. Undersøkelsen er en del av EU-prosjektet EU BON.

  Artikkel Nyhetssak 13.11.2014 12:02 13.11.2014 12:09
 • Humler på nett!
  Nå har også de 35 humleartene som finnes i Norge fått sin plass i Arter på nett! Her finner du gode beskrivelser, bilder av både hunner og hanner og beskrivende detaljbilder av disse karakteristiske insektene.

  Artikkel Nyhetssak 06.11.2014 09:45 09.11.2014 20:14
 • Gode resultater fra internasjonalt samarbeid om dataflyt
  Tilgjengelighet til kunnskap er en forutsetning for gode beslutninger. Gjennom et samarbeid mellom Norge, India og Global Biodiversity Information Facility (GBIF), har norske erfaringer bidratt til bedre flyt og tilgjengelighet av data om naturmangfold i India.

  Artikkel Nyhetssak 06.11.2014 09:24 06.11.2014 09:41
 • Rødlista for arter - delta i brukerundersøkelse!
  Høsten 2015 skal Artsdatabanken legge frem en revidert Norsk rødliste for arter. Nå kan du hjelpe oss med å finne ut hvordan vi best kan formidle og presentere resultatene, gjennom å delta på en brukerundersøkelse

  Artikkel Nyhetssak 30.10.2014 12:33 18.11.2014 10:26
 • Slipp kunnskapen fri!
  Det er på høy tid at norske myndigheter stiller større og mer spesifikke krav til fagmiljøene om åpen deling av data, slik at samfunnet får åpen tilgang til kunnskapen om naturmangfoldet som vi har betalt for over skatteseddelen.

  Artikkel Nyhetssak 30.10.2014 09:39 30.10.2014 12:02
 • Fugleobservasjon nr. 10 millioner på plass i Artsobservasjoner!
  Artsobservasjoner er Artsdatabankens populære tjeneste på nett, der alle kan rapportere inn sine funn eller observasjoner av arter. Onsdag kveld ble en ny og imponerende milepæl i tjenestens seksårige liv nådd, da fuglerapport nr. 10 millioner tikket inn i databasen.

  Artikkel Nyhetssak 10.10.2014 13:54 10.10.2014 20:53
 • Artsdatabanken bidrar til Norges oppfølging av Aichi-målene
  Aichi-målene står sentralt når verdens nasjoner i disse dager samles i Sør-Korea i forbindelse med møtet i FN-konvensjonen om biologisk mangfold. Artsdatabankens arbeid bidrar til Norges oppfølging av den internasjonale målsettingen om å stanse tap av biologisk mangfold innen 2020.

  Artikkel Nyhetssak 08.10.2014 12:40 09.10.2014 19:36
 • Statsbudsjettet 2015
  Regjeringen la i formiddag frem forslag til statsbudsjett for 2015. Forslaget medfører at Artsdatabanken i 2015 kan fortsette virksomheten på samme nivå som i år.

  Artikkel Nyhetssak 08.10.2014 11:14 08.10.2014 11:40
 • Artsprosjektet – tilskudd til nye kartleggingsprosjekter
  Artsdatabankens styre behandlet 30.september i alt 26 søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter i Norge. Av disse fikk ni søknader innvilget støtte.

  Artikkel Nyhetssak 01.10.2014 08:00 01.10.2014 08:48
 • Arter på nett: Gullveps - vrien, men vakker!
  Gullvepsene ser ut som små edelsteiner, men mange av disse parasittene er vanskelige å artsbestemme. Etter kartlegging og DNA-strekkoding kjenner vi foreløpig til 37 arter i Norge. Nå lanseres informasjon om alle gullvepsene i Arter på nett. Kan du se forskjell?

  Artikkel Nyhetssak 30.09.2014 07:38 17.11.2014 08:54

1 2 3 4 5 6 7 8 18
› Se alle

1
› Se hele kalenderen