Aktuelt

 • Artsnavnebasen: Utlysning av tilskudd til navnearbeid 2015
  Navneregisteret Artsnavnebasen inneholder vitenskapelige navn på alle arter som er observert i Norge. Artsdatabanken åpner nå for søknader om tilskudd til arbeid som kvalitetssikrer data eller øker datamengden i navneregisteret.

  Artikkel Nyhetssak 22.03.2015 19:18 24.03.2015 10:38
 • Begrepet «truet» kan skape forvirring
  De foreløpige resultatene fra Rødlista 2015 viser at laks ikke er vurdert som truet. Samtidig omtales villaksen i andre sammenhenger som om den er truet. Dette kan virke forvirrende og skyldes at begrepet blir definert ulikt av forskjellige aktører.

  Artikkel Nyhetssak 13.03.2015 11:01 20.03.2015 09:05
 • Det «ukjente» havet åpner seg
  Det marine livet blir mer og mer kjent for oss mennesker. Gjennom Artsprosjektet er det hittil registrert 157 nye arter i norske farvann.

  Artikkel Nyhetssak 13.03.2015 10:27 13.03.2015 11:46
 • Artsprosjektet: Utlysing av tilskudd til nettverkstiltak 2015
  Artsprosjektet skal stimulere til oppbygging og overføring av kompetanse på dårlig kjente arter. Artsdatabanken åpner nå for søknader om tilskudd til workshops, seminarer og konferanser som har fokus på dette.

  Artikkel Nyhetssak 04.03.2015 12:00 05.03.2015 14:58
 • Arter på nett: Utlysing av tilskudd til å gjøre artsinformasjon tilgjengelig på nett 2015
  Arter på nett er Artsdatabankens løsning for bestemmelsesnøkler, plansjer, tekst, bilder, film og annen aktuell informasjon om arter og artsgrupper. Nå kan du søke på tilskudd til å gjøre artsinformasjon tilgjengelig i denne løsningen.

  Artikkel Nyhetssak 04.03.2015 12:00 18.03.2015 09:00
 • Artsprosjektet: Utlysing av tilskudd til kartlegging 2015
  Artsprosjektet skal sikre langsiktig kunnskapsoppbygging om arter i norsk natur. Vi åpner nå for søknader om tilskudd til kartlegging av dårlig kjente arter. Denne type kartlegging er et sentralt element i Artsprosjektet.

  Artikkel Nyhetssak 04.03.2015 12:00 05.03.2015 14:57
 • Utlysing av tilskudd til videreføring av forskerskolen i biosystematikk
  Artsprosjektet skal stimulere til langsiktig kunnskapsoppbygging om arter i norsk natur. Artsdatabanken lyser nå ut tilskudd til videreføring og utvikling av forskerskolen i biosystematikk (ForBio). Utlysningen er rettet mot universitetsmuseene i Norge og tilskuddet skal bidra til å styrke forskerutdanningen og rekrutteringen i biosystematikk.

  Artikkel Nyhetssak 04.03.2015 12:00 05.03.2015 15:05
 • Innsats fra profesjonelle og amatører har gitt bedre kunnskapsgrunnlag om artene
  Foreløpige resultater for Rødlista 2015 åpnes i dag for offentlig innsyn. Siden forrige rødliste i 2010 har det skjedd et betydelig løft i kunnskapsgrunnlaget om artene. Dette gir bedre og mer presise resultater for mange arter.

  Artikkel Nyhetssak 02.03.2015 08:00 04.03.2015 11:32
 • Rødlista 2015: Innsynet er åpent!
  Rypa har fått stor oppmerksomhet siden innsynet ble åpnet. Nå kan du gå inn og lese om bakgrunnen for hvorfor den kan bli rødlistet, og gi dine innspill til de foreløpige rødlistevurderingene for alle artene. De endelige resultatene kommer i november!

  Artikkel Nyhetssak 02.03.2015 08:00 20.03.2015 09:04
 • Nytt fra EU BON
  EU BONs fjerde nyhetsbrev viser aktiviteter innenfor bl.a. brukerinvolvering og Citizen Science, hvor Artsdatabanken også har bidratt.

  Artikkel Nyhetssak 26.02.2015 22:36 26.02.2015 22:44
 • Naturens goder - nå må vi bry oss
  I dag, 25. februar underskrives en avtale mellom det globale Naturpanelet (IPBES) og norske myndigheter, som sikrer opprettelsen av en norsk støtteenhet med hovedfokus på kapasitetsbygging.

  Artikkel Nyhetssak 26.02.2015 21:24 26.02.2015 22:18
 • Presisering om rypa og innsynet
  Mandag 2. mars åpner Artsdatabanken for innsyn i de foreløpige resultatene fra rødlisten. I dag ble de første foreløpige resultatene presentert i Aftenposten, som har valgt å vinkle saken på at lirype og fjellrype er på Rødlista.

  Artikkel Nyhetssak 25.02.2015 11:22 02.03.2015 08:05

1 2 3 4 5 6 7 8 19
› Se alle

1
› Se hele kalenderen