Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T7-C-3 intermediært moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T7-C-4 intermediært seint snøleie
v, s*[SV·d|e],s-[KA·b|a]
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·fg]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e],t¤[KA·fg]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s+[SV·b|c]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
v, s*[SV·d|e]
T3-C-14 kalkrik kildepåvirket fjellhei
v*, s+[KA·f|e]
T7-C-12 kildepåvirket intermediært snøleie
v, s+[SV·b|c],s+[KA·d|c]
T31-C-7 svakt kalkrik boreal frisk hei
m
T7-C-13 kildepåvirket svakt kalkrikt snøleie
v, s+[SV·b|c],t¤[KA·fg]
10