Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T13-C-9 sterkt kalkrik grus- og sanddominert rasmark
v
T31-C-11 sterkt kalkrik boreal lynghei
v, s-[KA·h|g]
T31-C-12 sterkt kalkrik boreal lavhei
v, s-[KA·h|g]
T16-C-4 sterkt kalkrik rasmarkeng og -hei
s+[KA·h|g]
T3-C-10 sterkt kalkrik leside
v, s-[KA·h|g],s+[UF·c|d]