Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
V1-C-8 temmelig til ekstremt kalkrike myrkanter
v, s+[KA·g|f]
V4-C-3 temmelig til ekstremt kalkrike kilder
v
T7-C-6 svakt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c],s*[KA·f|e]
T7-C-7 svakt kalkrikt seint snøleie
s+[KA·f|e]
T18-C-3 åpen flomfastmark på kalkrik grus og stein
s*[KA·f|e]
T7-C-8 sterkt kalkrikt moderat snøleie
v, s-[SV·b|c]
T7-C-9 sterkt kalkrikt seint snøleie
V5-C-1 svak varmkilde
v
V9-C-3 kalkrik semi-naturlig myr
v, s+[KA·g|f]
T14-C-2 kalkrik rabbe
v, s*[KA·f|e]
7