Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T24-C-2 ettårsdriftvoll
s-[VF·f|e]
T45-C-2 oppdyrket intensiv slåtteeng
v
T45-C-3 oppdyrket svært intensiv slåtteeng
v